חברי המועצת למען רשימת ש"ס ב"ב

"חובה להרחיב את גבולות הק' - שהקהילות הספרדיות יקבלו את חלקן"

"אנו שומעים בכל יום על ההתפתחות המרשימה שבעלי הכוח בעירייה יכולים לחולל עבור בני קהילותיהם. ואנו גם רואים בעיניים כלות, כיצד אחרים מקבלים חלקים נרחבים, ואילו ציבור בני התורה הספרדי נאלץ להסתפק בפרוטות שחוקות", זעקו חברי מועצת חכמי התורה בכינוס האדיר שהתקיים במוצאי השבת האחרונה למען הצלחת סיעת ש"ס בבני ברק | יו"ר התנועה, הרב אריה דרעי: "הרב אוריאל בוסו התחייב בפניי שיעמוד בחמש השנים הקרובות בחוד החנית למען בני ברק ויפעל מניסיונו הרב למען בני ברק - וגם אני מתחייב אישית ללוות את כלל הנציגים בכל כוחי, ככל שיידרש" | "זה הזמן לשנות ולעשות הכל כדי להגדיל את כוחה של רשימת ש"ס שתהיה הגדולה ביותר במועצת העיר", אמר הרב אוריאל בוסו

אסף מגידו | מקודם |
(צילום: באדיבות המצלם)

בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה, מאות רבנים וגבאי בתי כנסת מכל חלקי העיר בני ברק התקיים באולמי ארמונות חן כנס אדיר שהותיר רושם כביר על כלל הנוכחים שיצאו מחוזקים ביתר שאת להתגייס בכל כוחם למען הצלחת הרשימה בראשות הרב אוריאל בוסו כדי להגדיל את כוחה של ש"ס במועצת העיר.

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון, הזכיר כי הפליית ציבור בני התורה הספרדים, מגיעה לרבני השכונות והקהילות, כשאין מקבלים את המגיע, ולא זו בלבד, הרבנים אף חייבים לשלם... "יש כאן קיפוח שאין לתאר, ועל כן חייבים לתקן את המצב. אם לא נגיע עם כוח למועצה, לא נקבל דבר. ובסייעתא דשמיא נצליח", ובירך את הרשימה ואת העומד בראשה בהצלחה מרובה.

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד, אמר, "הציבור כולו יודע עד כמה השקיע מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל כל כוחותיו, גם בגיל מבוגר, כדי שנתאחד תחת מועצת חכמי התורה. המסר שלנו הוא באחדות של כל הקהילות, בתי הכנסת ושליחי הציבור, תחת המטרייה הגדולה שבנה מרן זיע"א - תנועת ש"ס. לבחירות הללו יכולות להיות השפעה לשנים ארוכות לחלוקת המשאבים למען התושבים. נחזק את ידי שלוחא דרבנן, הרב אריה דרעי, יחד עם נציגי הציבור ובעיריית בני ברק, ובזכות האחדות נראה ישועה גדולה מבית ומחוץ".

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי אברהם סלים, הזכיר, כי בני ברק גידלה אלפי-אלפי תלמידי חכמים ספרדים. "בעבר היו כאן בקושי עשרה תלמידי חכמים. היום, עם ישראל הבין שבני ברק היא מקום התורה האידיאלי. מצבנו מחייב את הרמת קרן התורה. הרצון קיים, יראת השמים מובילה אותנו איך לגדל ולחנך ילדינו ובנותינו, באלו בתי מדרשות להתפלל. העיר צפופה ואין הקומץ משביע את הארי. יש לנו את הנציגים והעסקנים, יו"ר התנועה רבי אריה דרעי וכל הנציגים, מלאים באוזן קשבת לכל צרכי הציבור. המהפכה בארץ כולה היא מתוך רצון לעשות ולפעול. יש בתי ספר, תלמודי תורה, קהילות, בכל מקום, מצפון ועד לדרום. עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה. מאחורי הכל עומדת התנועה הקדושה ש"ס ויו"ר התנועה, רבי אריה דרעי שעומד מאחורי כל המהלכים. הוא נותן את הדחיפה ואת הכוח לכל קהילה חדשה שמוקמת.

"ובבני ברק", זעק הגר"א סלים, "מי יענה על הצורך הזה? רק העשייה של נציגנו. וזה לא פשוט. חייבים לפעול להגדלת הנציגות והרב אוריאל בוסו יהיה אוזן קשבת לביסוס הקהילות, תלמודי התורה וכל המוסדות הספרדיים. חובתנו היום היא להתאחד ולבנות את הקהילות הספרדיות. אפשר לייצר מהפך. ראינו זאת בערים אחרות. הכל מתוך עשייה של תנועת ש"ס".

זכות שהיא חובה

ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון הגדול רבי צמח מאזוז אמר כי "מי שנותן את קולו, מקבל בתמורה את כל ההצלחה של עולם התורה". הוא סיפר כי כשבנו, הגאון רבי מצליח היה צריך ללכת לת"ת, היה רק מקום אחד שלימדו שלא בשפת האידיש. כמובן דחו אותנו בקש. רק כשנפתח תלמוד תורה ספרדי ב"ה, החל השינוי. "כיום יש יותר מחמישים ת"תים ספרדיים, רק תנועת ש"ס החזירה את העטרה ליושנה וסייעה לנו להרים את ראשנו. לנו בת"ת יש כחמש-מאות ילדים כ"י, והישיבות לאין מספר. רק הצבעה לרשימת ש"ס תמשיך זאת".

הגאון הגדול, הפוסק רבי שלמה ידידיה זעפראני, אב"ד 'כתר תורה' ונשיא 'איגוד עמלי תורה', ומוסדות אור חדש, הזכיר כי "בעת המכנסים - פזר", כפי שזעק בשעתו ראש הישיבה הגרא"מ שך. ואם כן, אמר, זה הזמן שלנו לקום ולומר: אימתי אעשה גם אנוכי לביתי? מתי יקבל עולם התורה הספרדי את חלקו?

"על כן, זו זכותנו וזו חובתנו: אל לנו להתפחד מהצל של עצמנו, יש לנו את כל הקבלות הנפלאות של פריחת עולם התורה הספרדי, כשהקמנו את איגוד עמלי התורה איש לא האמין להתפתחות שנחווה, על כן עלינו להאמין שיש לנו את הכוח והעזר והסיוע להוציא מהכוח אל הפועל את רצונו יתברך, ולכן כאיש אחד בלב אחד, נתאחד בעוצמה ובכוח, כדי שבורא עולם ישלח סייעתא דשמיא, שהשלוחים הנאמנים שלנו, ובראשם הרב אוריאל בוסו יוציאו מן הכוח אל הפועל את כל תקוותנו".

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים ובאר התלמוד, אמר כי כל ההתפתחות של עולם התורה הספרדי תלויה בש"ס. "אני מגיע מירושלים, וראיתי כמה לעירייה יש כוח לחולל שינויים ולגרום להתפתחות. יש עלינו חובה לקרב מצביעים נוספים, יש קהלים רבים שמאמינים, וזה יהיה עוול גדול אם לא נביא אותם כדי שעוד ועוד ילדים יוכלו לגדול בתורה ויראת שמים טהורה. הנציגים האחרים לא דואגים לנו למה שאנו צריכים, וזו עובדה שחייבים לשנות אותה".

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים ובאר התלמוד

הלכה למעשה

רבה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הזכיר כי אכן, לפני יובל היו רק ישיבות בודדות, תלמודי תורה בודדים. אך בתוך כיובל שנים בבני ברק נעשתה מהפכה, עשרות ומאות תלמודי תורה, ישיבות קטנות וגדולות, אברכי כוללים. "התנועה הקדושה ש"ס יצרה את המהפכה והחזירה את העטרה ליושנה. עלינו לחזק וללכת בדרך התורה. אשכנזים, ספרדים ותימנים - כולם צריכים לעשות בשביל התורה. אך לצערנו, לא התייחסו אלינו כבני תורה. בבני ברק הציבו אותנו בדרגה אחרת. הגיע הזמן שנרים את הראש, בני תורה ספרדים מלאים ביראת השם. אם בעבר הספיקו לנו בתי כנסיות בודדים, כיום, רבו כמו רבו המוסדות והצרכים, מי ילד לנו את כל אלה אם לא ש"ס. כולם שייכים לתורה ולהלכה, אנחנו נמצאים במערכה קשה, כדי שהתנועה תמשיך לגדול".

בסיום דבריו פסק רבה של בני ברק הלכה למעשה, כי "מכיוון שכל העניינים כאן אם להחזקת התורה, כל מטרת הכינוס היא לחיזוק התורה, אם כן על כל קהילה לדעת, כי היא נידונה בפני עצמה. ב'כנסת הגדולה' בחלק יורה דעה סימן רנ"א מובאת תשובת הרא"ם אודות עיר שיש בה קהילות-קהילות חבורות-חבורות, האם שייך בה דין 'עניי עירך קודמים'? ויען הרא"ם ויאמר, כי לכל קהילה יש זכות קדימה. והדבר ברור גם כאן: העניין של הקדמה, במי לבחור - פשוט שעניי עירנו קודמים. זו הלכה פסוקה. הבטחתי כאן בכינוס הקודם שהעיר הזו תנהג אך ורק כהלכה. התורה היא חיינו, ואחיי ורעיי, זהו פסק הלכה ברור ומוסכם: כל אחזקת התורה, ולא רק כסף לצדקה, נכלל בדין 'עניי עירך'. התורה שייכת לכולנו, והיא אך ורק למען כל קהילה וקהילה, וכל איש יעשה את המוטל עליו לתמוך בתנועה שתסייע לקהילתו", אמר הגר"מ בן שמעון .

רבה של רמת אהרן הגאון הגדול רבי שבתי לוי, ציין כי "נעשה את דעת תורה ללא שאלות. באש ובמים נעשה מה שהורו לנו. איש איש ביראת שמים יעשה גם אם הדבר בניגוד לשכלו. תאמין גם על שמאל שהוא ימין וכו'. אנו נשמעים למועצת חכמי התורה ולרבני העיר, ועושים השתדלות, עם נציג בעל ניסיון עם זכות אבות, הרב אוריאל בוסו, בעל ניסיון אדיר, ובעז"ה נעשה ונצליח במערכה".

התחייבות אישית

יו"ר התנועה, הרב אריה דרעי, אמר כי אין מקום להסביר את השתלשלות הדברים, "הדברים ברורים ביותר. ברור ופשוט שכל הספרדים ללא יוצא מן הכלל זקוקים לייצוג. אין סנטימטר או גרגר קרקע שיש מי שירצה להקצות לספרדים. העיר צפופה, והנציגות האשכנזית דואגת לעצמה - אין כל בושה שאף אנו נדאג לעצמנו. וזו רוחניות: כשיש מקום לאבות ובנים ללמוד, גני ילדים ומוסדות חינוך, יוצר דור אחר שיגדל באופן מושלם - זה מה שעומד על הפרק. שני פתקים קטנים יכולים, במאמצים נכונים, להביא את השינוי המיוחל בעז"ה, ואחרי הבחירות נוכל לקבל בצדק וביושר, ללא תחנונים את המגיע לנו".

הרב דרעי הזכיר כי הרב אוריאל בוסו התחייב באופן אישי כי בחמש השנים הקרובות יכהן כיו"ר סיעת ש"ס בבני ברק, כפי שעשה בפתח תקווה וקצר הצלחה מרובה.

הרב דרעי התחייב בעצמו קבל עם ועדה, כי הוא נוטל על עצמו אחריות, שרשימת ש"ס בבני ברק תלווה על ידו לכל אורך הדרך:

"אעמוד לימינם יחד עם הרב בוסו כדי שבני ברק, מבין כל ערי הארץ, תהיה גם היא על מפת ההתיישבות החרדית הספרדית בארץ. לא ייתכן שדווקא בבני ברק יהיה ציבור בני התורה הספרדים - המופלֶה ביותר, ואין הדבר תלוי אלא בכם. נוכל להיות הסיעה הגדולה ביותר במועצה. יש לנו שישה משרדי ממשלה שמשפיעים על הרשויות המקומיות. אנחנו מייצגים את כולם, אבל נדאג שבני ברק תהיה גם היא על המפה, שהעיר תקבל את המגיע לה ובכלל זה, גם הציבור שלנו, יקבל את החלק המגיע לו, בשוויוניות מלאה".

השר הרב מיכאל מלכיאלי הזכיר כי הרב אוריאל בוסו מביא את כל הניסיון שצבר הן במישור המוניציפלי והן במישור הממשלתי, לעיר בני ברק. "זו רשימה שתביא לחמש שנות השינוי הראשונות, של סיום המצב הקיים ויחד נקבע מסמרות בהתפתחותו של הציבור הספרדי הגדול שיהיה מיוצג היטב בבני ברק".

ראש רשימת ש"ס בבני ברק, השר הרב אוריאל בוסו חידד, כי הוא מודה ליו"ר התנועה על התחייבותו לסייע, ורואה בכך זכות גדולה שמועצת חכמי התורה שיגרה אותו לעמוד בראש הרשימה. "אהיה בכל תפקיד שאתבקש ללא כל שיקולים ובכל תפקיד שאמלא, אדאג לצרכי הציבור. סיירתי בעיר, ראיתי את בתי הכנסת ולמעלה מחמישים קהילות שפקדתי בחודש אלול, זכות היא לי להצעיד את העיר קדימה ולשנות את המצב הקיים. זה הזמן ולעשות הכל כדי להגדיל את כוחה של רשימת ש"ס שתהיה הגדולה ביותר במועצת העיר".

הוזנחנו - עכשיו באנו לשנות

ראש ישיבת אור אברהם הגאון רבי לוי פנחסי, שעמל רבות על האירוע, חתם את שורת הדוברים שנשמעו במעמד הגדול. "מצבו של עולם התורה הספרדי בבני ברק ידוע לכל. אנחנו מוזנחים. אנחנו נמצאים בעולם התורה בבני ברק ארבעים שנה. מחייבים אותנו לשלם מים, אנחנו משלמים ארנונה על חדר האוכל כי יש לעיתים אירועים. כשהגיעה המהפכה, הציעו לנו פרוטות. הגיעו מים עד נפש. הכל מכספנו, כשאחרים מקבלים, ללא הרף.

"זאת, מלבד העובדה שאם שני יהודים יבנו על הגג, היחס לשניהם לא יהיה זהה - חד וחלק. מתוך מאה אחוזי צווי הריסה בבני ברק, 95% הם ליהודים ספרדים (!). העוולות שנעשו בעיר - מחרידות. הוצאנו חוברת שכוללת את המעשים הנבזים שנעשו כלפינו. יו"ר התנועה אמר לנו: אילו רק 20% מתוכה נכון, הדבר מזעזע. ואני מעיד שכולה אמת.

"המהלך של ש"ס בעיר, טרם היה כמותו. תמיד היו הספרדים כמי שאינם קיימים כלל. הרוטציה הייתה בין הליטאים לחסידים. יישר כחו של הרב דרעי, ששלח לנו את הנציג המוצלח ששמו הולך לפניו, וסייעתא דשמיא מנחה אותו, הרב אוריאל בוסו, שיתמודד לראשות העיר ויעמוד בראש הרשימה. ומי יתן ונראה כולנו את הפירות. מוטל עלינו לפעול במאמץ, ולקדם אחרים, אנחנו ציבור גדול, שעובר את החסידים ואת הליטאים, ביחס לגודלו. יכולים להיות הסיעה הגדולה ביותר במועצה. ביטולה זהו קיומה וכל אחד ישנס מותניים. ונברך את הנציגים החדשים שכולם בעלי מרץ ויוזמה שנבחרו בקפידה, שיצליחו להרים את קרן הקהילות הספרדיות כדי שנקבל את המגיע לנו בזכות ולא בחסד, ללא תחנונים לשקל שחוק שמישהו יעשה טובה וישחרר לנו. אך אין הדבר תלוי אלא בנו".

בסיום הדברים התפזר הקהל בתחושת רוממות עילאית ויצאו בשליחות הקודש של מרנן חברי מועצת חכמי התורה, לפעול במאמצים רבים בקרב כל הקהלים, כדי להגדיל את כוחה של רשימת ש"ס בבני ברק.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר