צפו

זעקת הרבי מליובאוויטש: קער א וועלט היינט

בהתוועדות חסידית, החל הרבי לדבר על כך שגם יהודי עם לב אבן, היה הופך את העולם לו היה רואה בעיניו את חורבן בית המקדש • הרבי זעק לחסידיו: 'הפוך את העולם היום!' (חסידים)

שאול כהנא | כיכר השבת |

"קער א וועלט היינט", זעק הרבי מליובאוויטש לחסידיו, במהלך שיחה שנשא בהתוועדות חסידית על הצורך לפעול לבניין בית המקדש. תשעה באב, אנו מביאים קטע מתוך דבריו.

הרבי ציטט את דברי הגאון מרוגוצ'וב, כי חורבן בית המקדש הוא דבר הנמשך. "היינו שאין הפירוש בזה, שבית המקדש נחרב לפני בערך אלפיים שנה, ומאז יש אבלות ישרה, שלכן כשמגיע תשעה באב ושלושת השבועות וכיוצא בזה, וכן בכל יום אומרים "ותחזינה עינינו", ומתפללים על הגאולה וכו'".

"אומר על כך הרוגורצ'ובי: לא! חורבן בית המקדש הוא בכל יום ויום, ובמילא מובן מזה כיצד צריכה להיות הצעקה "עד מתי" בכל יום ויום! והוא אומר, שזה ירושלמי מפורש. איתא בירושלמי, שכל מי שלא נבנה בית המקדש בזמנו כאילו חרב בית המקדש בזמנו".

הוסיף הרבי, "וכאמור – אין זה ענין של "פשט'ל". אלא זו הלכה בתורה. שבתורה כתוב "'מי שלא נבנה בית המקדש בימיו'" כאילו כך וכך".

"נצייר לעצמנו, כאשר נשרף בית המקדש ועומד לו שם יהודי שהוא יהודי קשה, ויהודי קשה עם "לב האבן", רואה כיצד נחרב בית המקדש בימיו – הרי היה הופך עולם. אומרת תורת אמת ותורת חיים, הוראה בחיים: קער אַ וועלט היינט!!! (הפוך את העולם היום!).

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות