היסטוריה ואקטואליה

הסופר החסידי שהותיר חותם היסטורי ופעל להעלאת עצמות הבעש"ט

אחד מהסופרים החסידים שהשאיר חותם עם עשרות ספרי היסטוריה חסידים, היה הרה"ח רבי מנחם גוטמן שכיהן לפנים כאב"ד יאסי; זהו סיפורו וההסכמות שקיבל מהרבנים (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הרה"ח מנחם גוטמן מחבר ספרים רבים. הובא בספר 'אוצר אגדות החסידים כ"א (באדיבות אוצר החכמה)

פרק י"ב: אחד מהסופרים החסידים שהשאיר חותם עם עשרות ספרי היסטוריה חסידים, היה הרה"ח רבי מנחם גוטמן שכיהן לפנים כאב"ד יאסי, וזכה להיות צאצא דור שמיני לבעל שם טוב הקדוש.

הפרקים האחרונים >>

ספרים רבים כתב וערך הרב גוטמן על תולדות החסידות: 'אוצר אגדות החסידים', 'יפוצו מעיינותך חוצה', 'קובץ מעין החסידות', 'תורה ומעשים טובים' ועוד.

"נכד הבעל שם טוב" הרה"ח מנחם גוטמן מחבר ספרים רבים. הובא בספר 'אוצר אגדות החסידים כ"א (באדיבות אוצר החכמה)

הרבי מלוּבָּבִיץ' זצוק"ל כתב לו, "מאשר אני קבלת מעין החסידות ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו... לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות... בכבוד ובברכה מ, שניאורסאהן".

הגאון רש"י זוין כתב מכתב המלצה: "אני רוצה להמליץ בזה עבור האי גברא רבה ויקירא בר אבהן ובר אוריין הרה"ג החסיד מו"ה מנחם גוטמן שליט"א שהיה קודם רב ביאסי וזה כמה שנים שהוא כאן באה"ק ומשמש כרב... שלמה יוסף זוין".

עוד כתבו ברכות על ספריו השונים, רבי משה באב"ד, רבי יהושע דייטש, רבי אברהם ורנר אב"ד נתניה. ראש הממשלה לוי אשכול, הנשיא זלמן שזר, שר הביטחון משה דיין, פרופ' אריה טרטובר, סגן ראש עירית ירושלים צבי רוזן, שר הסעד מ, חזני ועוד רבים אחרים.

'אוצר אגדות החסידים' חלק י"ז מהדורת תש"מ בהקדשת המחבר הרה"ח מנחם גוטמן (באדיבות בית מכירות פנטיקאריו)

בחודש אב שנת תשל"ז (1977) חתמו אדמו"רים ורבנים חסידים רבים לתמיכה במפעלו החשוב 'אוצר אגדות החסידים'.

במכתב קראו הרבנים: "לחסידים ואנשי מעשה ואוהדי החסידות... לתרום בעין יפה להוצאת הספרים היקרים בעריכת המנהל ולעודד ולחזק מפעל מצוין זה ולתמוך ברוח נדיבה בידי המנהל, ותחזקנה ידי התורמים והתומכים ויקוים בכם ברכת ה' ותומכיה מאושר".

מכתב האדמו"רים והרבנים "לעודד ולחזק מפעל מצוין של אוצר אגדות החסידים" (באדיבות בית מכירות תפארת יהודה)

בין החותמים היו רב מרכז ירושלים וחבר בד"ץ חב"ד, רבי זאב דב סלונים, רבה של אורוגוואי, רבה של נתניה, רבי אברהם ורנר, רבי יצחק מאיר הגר, רבי רפאל בנימין לוין בנו של הצדיק הירושלמי רבי אריה, אב"ד קטמון רבי יהושע סג"ל דייטש, רבי אפרים פישל קליין מווערשאהלי ועוד.

הרה"ח מנחם גוטמן פעל להעלות את עצמותיו הקדושות של הבעש"ט לארץ ישראל, ונח זבולוני בעיתון חרות (31/08/1964) פרסם על ועד ציבורי שפעל להעלות את עצמותיו של הבעש"ט ממזי'בוז שבראשו עמד הרב יהושע סגל דייטש בעל 'מעון חכמה' בירושלים, והרב מנחם גוטמן הרב מיאסי נכדו של הבעש"ט.

סופה של היוזמה הברוכה שלא צלחה לצערנו, עקב כך שנטורי קרתא, וחוגים בלונדון הזהירו אותם לבל ימשיכו לטפל בהעלאת עצמות הבעש"ט ל"מדינה הציונית".

אחד מאלו שפעל לסכל את היוזמה הברוכה היה המליונר ר' ישראל דומב ששמו נזכר בפרשת החטיפה של הילד יוסל'ה שוכמכר המפורסם.

• • •

בהקדמה לספר 'יפוצו מעיינותך ישראל' (עמנואל תשנ"ח), שהודפס בידי הרה"ח רבי אמנון גרוס הובאו קורות חייו של הסופר ר' מנחם גוטמן שערך וליקט במשך עשרות שנים קונטרסים רבים אודות החסידות ומקימיה.

הרב גוטמן עלה לארץ ישראל בשנות ה-60 מיאסי ברומניה, שם כיהן כרב והמשיך ארבע דורות רבנים, מגזע הבעש"ט וסנגורם של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והרה"ק רבי מנחם נחום מצ'רנוביל.

לאחר השואה דאג הרב גוטמן להביא לקבורה את כל מתי קהילתו, למעלה מ-12,000 יהודים הי"ד.

בארץ התגורר בירושלים בשכונת קרית מנחם, בדירת עמידר בת שני חדרים קטנים, ואת הסלון הפך לבית כנסת שכונתי, וכינהו "המרכז העולמי של רבנים חסידים", וכך במשך שנים רבות היה עסוק בקודש לכתוב ולתעד מעשים ואגדות חסידיות רבות.

חלק מהקונטרסים הודפסו במכונות כתיבה, אולם זכו להסכמות וברכות מרבנים ואישים חשובים כפי שהבאנו.

מהדיר הספר הדגיש שלהוציא חששות מלב איש, הרב גוטמן שהיה מזרע קדשים, ומפעל חייו היה לפרסם את החסידות ומעיינותיה הקדושים, ולכך הוא אסף ביקר, וחקר בכל פינה בכל אותם מקומות בהם הבעש"ט חי, וכן העלה על הכתב מסורות חסידיות רבות.

לאחר שמהדיר הספר העיד על אמינות הסיפורים אותם העלה על הכתב ר' מנחם גוטמן, ש"פרסם מחקרים רבים ומאלפים שבע"ה עוד נוציאם לאור בדבר אמיתות היסטוריות כגון מקום לידת של הבעש"ט, עיר נעוריו, מעמדו במזבוז כרבה של מזבוז, מכתבים גנוזים ועוד..." הודגש שכל המכתבים הפרוסים בתוך הסיפורים תואמים לחלוטין ל"גניזה החרסונית", ולדברי המההדיר כל חידוש שמביא המחבר, בא עם ראיות מוצקות.

בהערת שולים נכתב: "בעיר חרסון שבאוקראינה, התגלה בארכיון המשפטי הרוסי, לאחר מלחמת העולם הראשונה, חומר רב שברובו היה שייך להצדיק מרוזין, שהוחרם ע"י הממשל. לאחר שנים של מחקר הגיעו כל החוקרים[1] למסקנה שאכן החומר אמיתי לחלוטין".

מהדיר הספר הביא (את שהבאנו לעיל) שהרבי מלובביץ רבי מנחם שניאורסון זכר צדיק לברכה כנהו בתשובותיו "הרב הגדול הותיק והחסיד איש ירא אלקים נעים ונחמד עוסק בצרכי ציבור בנן של קדושים מו"ה מנחם נחום גוטמן שליט"א".

הספר במהדורתו זו קיבל הסכמה נלהבת מאת הגאון רבי ישראל גרוסמן רב ור"מ ודומ"ץ בירושלים ומחבר ספר שיעורי כתובות, וגיטין ועוד, שכתב בין היתר: "עשרת ימי תשובה תשנ"ח. הרה"ח ר' אמנון גרוס שיחיה מזכה את הרבים בהוציאו ספר בשם "יפוצו מעיינותיך ישראל" סיפורים ועובדות מאור שבעת הימים הבעש"ט זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל וזה לתועלת הקוראים להתעורר במדות טובות ובמעשים טובים. ואני מברך את המלקט שיצליח בזה ובכל אשר יפנה יצליח.

הגאון רבי מרדכי זאב אייכלר רב ואב"ד עמנואל כתב: "הנה הביא לפני הרה"ח ר' אמנון גרוס הי"ו צרור ספורים מהבעש"ט זיע"א לקבען בספר בשם יפוצו מעיינותך (חוצה) ישראל ומקובל אצל אנשי מעלה גודל הזכות לספר סיפורי קודש מצדיק עליון, ובודאי יתברך מפי עליון על הזכות הגדולה אשר נפל לחלקו להדפיס סיפורי קודש לעם קודש, ואני מברך את המחבר שיזכה לראות בטוב כל הימים בגו"ר, ברכה והצלחה".

[1] כוונתו רק לחוקרים מחסידות חב"ד, וגם לא כולם ואכל"מ ודו"ק.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר