מתנגדים


היסטוריה ואקטואליה

הגביר שרצה להשליך את חתנו הליטאי שהתקרב לקוצק - מהקומה השניה

כ"ק האדמו"ר מלובלין, רבי יהודה לֵייבּ אֵיגֶר, נכדו של הגאון הליטאי רבי עקיבא איגר, נישא לבתו של הגביר הנודע ר' עזריאל מאיר גרדשטיין; מה קרה כשנתפס ל'קוצק' ומי הציל אותו מהשווער הזועם? (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם סירוק פאות במקווה - הוא "מצווה גדולה ביותר"?

מעשה שהיה בלובלין על אחד שהיה מגיע למקווה ביום שישי והביא אתו מסרקות כדי לסרוק לאנשים את הפאות; החוזה מלובלין אמר שהוא עושה מצווה גדולה ביותר אך "רבי עזריאל ראש הברזל" המתנגד, הגיב בחריפות (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשבעל התניא פסל את התפילין - במחשבה בלבד

דיון מעניין נערך בין גאוני בית בריסק על המחלוקת שבין רבי ברוך ממז'בוז' לבעל התניא, ומתברר כי הבית הלוי כינה את מהרי"ל דיסקין "משיח ה'" ויש שסברו שר"ב ממז'בוז' הניח תפילין כשרות, אולם בעל התניא פסל אותם במחשבתו (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

על מי כתב בעל התניא בחריפות: "רוח שטות שבדמיונו"?

הפולמוס בין הרה"ק ר' ברוך ממז'בוז', לכ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא, כלל אגרת חריפה של בעל התניא; על מה היתה המחלוקת ביניהם? (היסטוריה)

13
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם היה קשר בין רבי נחמן מברסלב לבעל התניא מחב"ד?

הסרטון בו גורר ג'יפ של חסיד חב"ד טנדר של חסיד ברסלב, עורר הדים וחיוך, והיו ששאלו האם היה קשר בין כ"ק האדמו"ר רבי נחמן מברסלב לכ"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי? (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

נשתכחה תורת הבעש"ט, זולת 'חב"ד' ברסלב' ו... ה'מתנגדים'

האמנם רק חסידי חב"ד וברסלב, הם אלו הממשיכים את דרכו של הבעש"ט - בשינוי משאר החסידויות שמשפיעות על קהל חסידיהם המצומצם? ישראל שפירא חזר עם תשובות (היסטוריה)

122
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

נהג ה'וואן' הברסלבי שחולץ בידי החב"דניק משחזר: "זה נס"

סהר דריהם, נהג הוואן של ה'נחמנים', חסיד ברסלב תושב העיר בית שמש, משחזר בשיחה עם ישראל שפירא את החילוץ בידי החב"דניק (היסטוריה)

27
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"האור של ליובאוויטש" הציל את "האש של רבי נחמן" • צפו

ג'יפ שטח ועליו דגלי משיח המזוהים עם הפלג המשיחיסטי של חב"ד תועד גורר טנדר של "נ נח נחמ נחמן מאומן" | ישראל שפירא יצא בעקבות הסרטון שחרך את הרשת (היסטוריה)

34
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"רבם הידוע אשר התיר דמינו"; האגרת של בעל התניא - מזויפת?!

רבי משה בן מרדכי מייזליש מחסידיו של רבי שניאור זלמן מלאדי, נמנה עם מנהיגי קהילת וילנה; כשחזר לתפקידו, ספג את זעמם של התושבים; האם האגרת שכתב בעל התניא בנושא - מזויפת? (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מהיחס של בעל התניא לגאון ועד המחלוקת בפוניבז'

את אופי התנהלותו של בעל התניא כלפי הגאון מוילנה, דווקא הליטאים יישמו במאבקיהם מאות שנים לאחר מכן, במחלוקת בישיבת פוניבז' (היסטוריה)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הסתייגות בעל התניא מהתנהגות החסידים - שהובילה לשלום

באגרת שנכתבה בשנת תקע"א (סתיו 1810), שלושים ושמונה שנים לאחר החרם המאורגן הראשון של ה"מתנגדים" כנגד ה"חסידים" כותב בעל התניא הסתייגות מהתנהלות החסידים בוילנה כלפי המתנגדים דשם, וכך הוא סולל את הדרך לבקשת שלום (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בלב המחלוקת בין המתנגדים לחסידים: סכיני השחיטה

הסכינים המלוטשים שהחליפו את סכיני השחיטה העבים, בהוראתו של המגיד ממזריטש, עמדו בלב לבה של המחלוקת בין "המתנגדים" לבין "החסידים", והאיסור כנגדם נכרך יחד עם החרם על החסידות (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הדרישה של בעל התניא מחסידיו: לא לבזות את גאוני ליטא

אחת הפעולות שכ"ק אדמו"ז הגרש"ז מלאדי פעל למען השלום, הוא למנוע מצעירי חסידיו לבזות את גאוני הליטאים, תלמידי הגר"א. זה מה שכתב באגרת, כנראה לפני שנת תקס"א (1811) (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

באלו דברים שינה הגר"ח מוואלז'ין מדרכו של הגר"א?

לא רק בנושא ה"חסידות" שינה הגר"ח מוואלזין מדרכו של הגר"א. תלמידיו, רובם ככולם נקטו שיש ללמוד "חכמות חיצוניות" זולת תלמידו הגר"ח מוואלז'ין ששלל זאת (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

גישת רבי חיים מוולוז'ין שסיימה את המחלוקת עם החסידים

המחלוקת בין ה"חסידים" ל"מתנגדים" הסתיימה לאחר פטירת הגר"א משלל סיבות, ואחת מהן היא גישתו של תלמידו המובהק הגר"ח מוואלזין, שהוא ובנו רבי איצלה פעלו ביחד עם רבוה"ק נשיאי חסידות לובביץ' (חסידים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

קשרי השידוכים של 'שושילתא דדהבא' דוואלזין, עם החסידים

סיפור מבהיל אודות נכדו של מרן הגר"ח מוואלזין תלמידו המובהק לאדונינו הגר"א מווילנה ש"נתפס" לחסידות, "ונתן לי ישר כח גדול ואמר שהחייתיו ממש" (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאון הליטאי הנודע שכיהן גם בראש ישיבת "תומכי תמימים"

אחד מגאוני ליטא היה רבי מרדכי פוגרמנסקי. רבי מרדכי כיהן בכמה ישיבות שונות בלטביה ובלגיה, וכן כיהן בתור רווק בראשות ישיבת "תומכי תמימים" (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הצעירים נסחפו לישיבות המתנגדים ובלובביץ' הוקמה ישיבה

בסוף המאה הי"ט היו בנים למשפחות חסידיות שהלכו ללמוד בישיבות ליטאיות. בלובביץ' הקומה ישיבה והאדמו"ר הריי"צ סירב לפרוס את חסותו כדי שבישיבות הליטאיות ילמדו חסידות (היסטוריה)

31
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

היכן שלחו החסידים את בניהם ללמוד? בישיבות ליטאיות

השילוב של הרגש החסידי והמח הליטאי בא לידי ביטוי בישיבות בפולין, בהן למדו החסידים לצד הליטאים; סקירה היסטורית של הקושי של אב חסידי לשלוח את בנו לישיבה ליטאית והפתרונות שמצאו לכך (חסידים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשהחסידים התאחדו בינם לבין עצמם והתקרבו למתנגדים

וילנה המסמלת את הפילוג שחל בין יראי ה' - המחלוקת בין החסידים למתנגדים, היא זו שזכתה לשמש כגשר לאיחוד הלבבות מחדש, בין החסידים (היסטריה)

4
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר