בטקס כניסתה לתפקיד

היועמ"שית בהרב-מיארה: "אנחנו צריכים לבחון את עצמנו"

היועצת המשפטית לממשלה שנבחרה אתמול על ידי חברי הממשלה, אמרה היום בטקס כניסתה לתפקיד: "אני שמחה לשוב לביתי המקצועי", והסבירה על השקפה עולמה (חדשות)

גלי בהרב-מיארה, היום (צילום: נתן ווייל, לע"מ)

בישיבת הממשלה המיוחדת שהתכנסה אתמול (שני) נבחרה גלי בהרב-מיארה פה אחד לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. היום, נערך טקס כניסתה לתפקיד, שהתקיים במרכז "שלווה" בירושלים.

בנאום של היועמ"שית החדשה היא אמרה בפתח דבריה: "היום אני שבה אל השירות הציבורי, אותו עזבתי לפני כשש שנים, ומקבלת עליי את התפקיד היועצת המשפטית לממשלה בהבנה של כובד האחריות ושל גודל המשימה: שירות הציבור, שמירת שלטון החוק והגנה על האינטרס הציבורי. אני שבה אל ביתי המקצועי, בו שירתי למעלה משלושים שנים, ובו התעצבה תפיסת עולמי המקצועית והערכית באשר לתפקידו של המשפטן בשירות הציבורי".

"בשש השנים האחרונות", הסבירה היועמ"שית, "עבדתי בשוק הפרטי וחוויתי את השירות הציבורי המשפטי מנקודת ראות אחרת – חוויה מלמדת ומרחיבת אופקים, שהשפיעה אף היא על תפיסתי את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. תפיסת העולם עימה אני באה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה נשענת על שני יסודות מרכזיים משלימים: שלטון החוק ואמון הציבור בשלטון החוק".

לדברי בהרב-מיארה: "אתחיל באמון הציבור במוסדות החוק והמשפט. אמון הציבור הוא אחד היסודות המרכזיים בתפיסתי את עבודת היועץ המשפטי לממשלה ואת עבודת מערכת אכיפת החוק הכפופה לו, דבר המתחייב מכך שמשימתה של מערכת זו היא היא לשרת את הציבור ואת האינטרס הציבורי. אני מתכוונת לשים את נושא אמון הציבור במערכת המשפטית בראש סדר העדיפויות שלי".

"הימים האחרונים", אמרה בהרב-מיארה, "מלמדים על ירידה מדאיגה באמון הציבור בייעוץ המשפטי הציבורי ובמערכות אכיפת החוק. ירידה זו משמעה – פגיעה בשלטון החוק. ניתן לחשוב על סיבות שונות לכך, ובכלל זאת אי אפשר להתעלם מהשפעתם של אירועים חיצוניים והתקפות על מערכת המשפט ואכיפת החוק. אבל- לא נכון לייחס את הירידה באמון הציבור ביועץ המשפטי לממשלה אך ורק לגורמים חיצוניים. המצב מחייב חשיבה חדשה. חיוני להישיר מבט פנימה, ולבחון את עצמנו מבלי לחשוש מביקורת ומעריכת שינויים הנדרשים לשם שיפור עבודתנו".

"אמון הציבור", הסבירה, "משמעו שהציבור הרחב המתבונן על עבודתנו, יאמין כי אנו פועלים מתוך שיקולים עניינים, באופן מקצועי ונקי כפיים, וכי ביכולתנו כמערכת לזהות ליקויים בעבודתנו להודות בהם, לשפרם ולתקנם. אמון הציבור משמעו שהציבור יאמין כי אנו מסוגלים להתמודד באפן כן ואפקטיבי עם תקלות, לקחת אחריות על טעויות, ולהפיק את הלקחים הנדרשים על מנת שדברים לא יישנו בעתיד".

"מטבע הדברים", אמרה היועמ"שית החדשה: "אחד הנושאים הראשונים אליו אדרש עם כניסתי לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה קשור בפרסומים אודות פעילות המשטרה בהפעלת אמצעי מודיעין מסוימים. הטיפול בנושא זה יהיה לאורם של העקרונות עליהם עמדתי. היסוד השני העומד בבסיס תפיסת עולמי את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא כאמור – עיקרון שלטון החוק. הרשות המבצעת על כלל מרכיביה נדרשת לפעול להגשמת מדיניותה במסגרת גבולות הדין, ואנו בייעוץ המשפטי הציבורי צריכים לסייע בידה על מנת לעשות כן".

לדברי בהרב-מיארה בטקס: "הייעוץ המשפטי אינו קובע את מדיניות הממשלה. זה תפקידם של נבחרי הציבור. תפקידנו הוא להקנות לדרג המדיני ולגורמים המקצועיים ברשות המבצעת את הכלים המשפטיים על מנת להגשים את מדיניותם ולמלא את תפקידם. לשם כך, נדרש לקיים שיח בין גורמי הייעוץ המשפטי לבין מקבלי ההחלטות והמנהלים בשירות הציבורי, בשלב קבלת ההחלטות ובשלבים המאוחרים לקבלת ההחלטה, כאשר פרקליטות המדינה נדרשת לייצג את עמדת הממשלה בהליכים משפטיים המתנהלים לגביה. חובתן של רשויות השלטון לפעול בהתאם לדין ובגבולות החוק היא מושכלת יסוד בשיטתנו המשפטית. היא מהווה ערובה לשמירתם על ערכי הדמוקרטיה, ובראשם -ההגנה על זכויות האדם, ושמירת המנהל התקין. חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה משקפת עבור רשויות אלו את הדין, כל עוד לא נפסק אחרת ע"י בית המשפט המוסמך".

"בתוך כך, חשוב לחזור ולהדגיש – עצמאותם המקצועית של היועץ המשפטי לממשלה ושל מערכת אכיפת החוק אין משמעה חסינות מביקורת. קיומה של ביקורת אפקטיבית, קיומם של מנגנוני למידה והפקת לקחים, נטילת אחריות במקרים המתאימים, כולם חיוניים על מנת להבטיח את אמון הציבור במערכות אכיפת החוק".

עוד אמרה בהרב-מיארה: "אני מאמינה בניהול – אני מאמינה שניהול נכון מביא לתוצאות מקצועיות טובות ומפחית תקלות. אני מאמינה באנשים. בהון האנושי של מערך הייעוץ המשפטי ופרקליטות המדינה. הון אנושי פשוטו כמשמעו. עם רבים מכם עבדתי בתפקידיי הקודמים בפרקליטות המדינה, ובתפקידים הציבורים שמילאתי בשנים האחרונות.
אני יודעת שיש כאן אנשים מקצועיים, מסורים, שעושים לילות כימים בשמירה על שלטון החוק. העבודה אינה עבודה של יחידים, מוכשרים ככל שיהיו. גודל המשימה מחייב שיתוף פעולה ועבודת צוות".

בטקס נשיא דברים גם מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד ערן דוידי, "היום אנו זוכים לברך על כניסתה לתפקיד של עו"ד גלי בהרב-מיארה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה", פתח דוידי את דבריו.

"ועדות חשובות כבר דנו בהגדרות וסמכויות תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אך ניתן לומר בזהירות כי הייעוץ לממשלה – הוא ליבת התפקיד, ומהווה נתיב עשייה מרכזי בעבודת משרד המשפטים בפרט וממשלת ישראל בכלל. בראש ובראשונה, תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא לתת כלים חוקיים להגשמת מדיניות ממשלתית של נבחרי הציבור. יש לסמן את המותר והאסור, אך זאת בראייה של קידום המדיניות הממשלתית. עבודת הייעוץ המשפטי, שהיועץ המשפטי עומד בראשה, היא עבודה משפטית מורכבת הדורשת חכמת מיוחדת, אך היא גם משימה ניהולית סבוכה ומאתגרת.
מכאן שהיועץ, לצד חכמה וסגולות מקצועיות, חייב להביא עמו גם יכולות סדר, ארגון וניהול".

עוד הוסיף דוידי: "על הניהול ננסה ללמוד בקצרה מהנשיא שמגר, שידוע כמי שהכניס סדרי ניהול חדשים ומוקפדים למוסד היועץ המשפטי ועל החכמה אבקש לעמוד ממקורותינו. וכך מתאר הנשיא שמגר בספרו את ימיו הראשונים בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה: "הפיכה צבאית לא התחוללה כמובן, אך סדרי עבודה חדשים הונהגו. שנים רבות הורגלו העובדים בהתנהלות רגועה למדי... עתה בא איש חדש, שלא יצא ל"שלאף שטונדה", אלא עבד ברציפות עד שעות הערב המאוחרות".

"הוא קבע להלכה ובעיקר למעשה, שיש לסיים עבודה בתיק בתוך ימים לכל היותר. לא מדובר בדקדקנות לשמה, אני מאמין בחובה לתת שירות, שפירושו מתן מענה מיטבי, ענייני, מקצועי, הגון, בפרק הזמן הקצר ביותר. השתהות במתן תשובה- כמוה כאי מתן תשובה ... שינויים שכאלה בתרבות העבודה כרוכים בהשקעת זמן רב, ובעיקר בהמון סבלנות, אך אין דרך אחרת". כאמור, לצד הסדר, הארגון ויכולות הניהול, אני חושב שתכונה הכרחית נדרשת מהיועץ המשפטי היא חכמת מיוחדת –חכמת הלב. אבקש לעמוד על יסוד המקורות על מה היא חכמת לב".

"אנו נמצאים בין פרשות השבוע תרומה ותצווה שעניינם פירוט פרטי הפרטים של הקמת המשכן – מלאכה מורכבת ביותר שאפילו משה רבנו התקשה בה. והנה, כאשר משה נדרש למשימה, אלוקים מצווה אותו שיקח לו "יועצים" ושיפנה אל כל "חכמי לב". והנה לנו ביטוי מוקשה. הרי ידוע שהחכמה היא במוח ומדוע במקרה זה מיוחסת החכמה דווקא ללב?
אבקש לתת שני הסברים. ההסבר הראשון הוא שהחכמה כשלעצמה היא פעולה באמצעות המוח – חכמה שכלית. אך יש רובד נוסף – היכולת להשתמש ברגשות באופן מושכל – מה שאנו מכנים כיום אינטליגנציה רגשית".

"אינטליגנציה רגשית מחויבת כדי להביא להרמוניה בין השכל והרגש. כך בתפקיד האומן, הארכיטקט וכך לבטח בתפקידו של היועץ והמשפטן שצריך לחבר את השכל לרגש, באופן הרמוני. לא די בחכמה שכלית המנותקת ממציאות החיים אלא יש צורך באינטליגנציה רגשית גבוהה כדי להגיע לתוצאה מיטבית והרמונית. זו חכמת הלב הנדרשת ליועץ. אנחנו כולנו סמוכים ובטוחים שממשלת ישראל והציבור הישראלי כולו התברך במינויך ומאחלים לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידך", אמר דוידי.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות