כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
פרשת השבוע

מתחילים מ"בראשית" / הרב מנחם ישראלי

מתחילים את התורה מחדש, ואמרו חכמינו, "כל התחלות קשות" ואנחנו בהתחלה קשה. אבל פרשת בראשית מלמדת אותנו שאחרי "ויהי ערב" מגיע "ויהי בוקר" (יהדות)

הרב מנחם ישראלי | כיכר השבת |
(צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90)

לפני שניגש לפרשתנו היקרה, המרגשת, והמופלאה. כמה מילים:

מתחילים את התורה מחדש, ואמרו חכמינו, "כל התחלות קשות" ואנחנו בהתחלה קשה.

אבל פרשת בראשית מלמדת אותנו שאחרי "ויהי ערב" מגיע "ויהי בוקר". אחרי "הארץ היתה תוהו ובהו - וחשך על פני תהום", מגיע האור "ויהי אור".

אם האויבים שלנו עשו לנו כזה חושך, בטוחים אנו שהנה אוטוטו מגיע האור הגדול "אורו של משיח".

הרבי מליובאוויטש הכריז שעומדים אנו על סף ובהתחלת ימות המשיח. עוד זאת הכריז הרבי מאות פעמים (בשיחות, במכתבים, וביחידויות) שארץ ישראל היא המקום הכי בטוח בעולם, "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

עומד יהודי בצר לו ושואל:

זה ימות המשיח? כך נראית גאולה?

אסון כבד ניתך עלינו, ולזה תקרא ארץ מבטחנו?

אבל המענה פשוט הוא:

אם אדם נמצא בבונקר, הוא במקום מוגן. אבל אם הוא מחליט בתוך הבונקר, לפצוע או להרוג את עצמו, הוא יפצע וייהרג בתוך המקום המוגן.

הרבי הגדול מליובאוויטש שהכריז "קְבַל עולם" שנמצאים אנו בתחילת ימות המשיח, הרבי הקדוש שחזר שוב ושוב שארץ ישראל היא המקום הבטוח בעולם, הוא הוא הוא הרבי הנביא שהזהיר אותנו, קרי; את כל המדינאים פוליטיקאים אנשי צבא והחסידים שאם רק ידברו על מסירת שטחי ארץ ישראל לאוייב הערבי זה יביא עלינו סכנות ואסונות.

וכאן מתחילים אנו מ"בראשית".

הרבי ביקש שילדים ישננו את הרש"י הראשון שבתורה בעל פה.

ואלו דברי רש"י (תוכן):

התורה ענינה להורות לנו מצוות ה', אם כך למה פתחה התורה בסיפורי בריאת העולם?

לצורך העניין: יש בתנ"ך כ"ד (24) ספרים, סיפורי בראשית היו יכולים להיות ספר נוסף בתנ"ך. אך מה המקום לסיפורי בראשית בתוך ספר התורה שנועד בעיקרו להורות לנו על מצוות ה'?

והמענה על פי הפסוק בתהלים:

"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים"

"כח מעשיו" - הם סיפורי בריאת העולם.

"הגיד לעמו" - המשיך סיפר וגילה לנו, עם ישראל.

וכל זה בכדי "לתת להם נחלת גויים" - לתת לנו את ארץ כנען, שבתחילה הייתה ארץ זו נחלת הגויים הכנעניים, וע"פ ציווי ה' באנו לכאן, גירשנו את יושבי הארץ והפכנו אותה לארץ ישראל, ארץ הקודש.

ישנם השואלים, וכי לא היה עדיף לתת את ארץ ישראל מלכתחילה לנו, ליהודים, עם ה'?

לכך בא הרבי ומסביר בצורה ברורה וחד משמעית את התוכנית האלוקית:

הקב"ה רצה במפורש שהארץ הנבחרת תהיה קודם של הכנעניים, כי זה הסדר: בהתחלה "ויהי ערב" "תוהו ובהו וחשך על פני תהום", זהו החושך של עמי ארץ כנען המתועבים.

ורק אחר כך "יהי אור", יבואו בני העם הקודש, ויהפכו את הארץ הטמאה לארץ קדושה.

וכל זה מדויק בדברי רש"י הראשון על התורה: "ברצונו נתנה להם (נתנה להם זה חלק מהרצון והתוכנית האלוקית) ברצונו נטלה ומהם ונתנה לנו".

ומכאן מגיעים אנו לתובנה הפשוטה:

"זו ארצנו". כי כך הקב"ה קבע בתורה!

אם נברח מהארץ הזו, נהיה בגלות.

אם נברח מחלקים מהארץ הזו, יבואו לתוכה עמים ברבריים מתועבים (פלשתיים, פלסטיניים) ויעשו לנו גלות פה בארץ ישראל.

ברחנו מעזה, עזה רדפה אחרינו. והלא כך אמרו כמה חכמים במפורש: "כל הבורח מעזה, עזה רודפת אחריו".

ולכן בתוך הפסוק "בראשית", ומתוך הרש"י הראשון, ומתוך ההתחלה החדשה, קופצים אנו ישר אל הפתרון.

כיבוש רצועת עזה, ובניית יישובי גוש קטיף מחדש!!!

למה? כי "זו ארצנו", והתורה קבעה שאם נשאיר מהאויבים עמי הארץ הברבריים כאן, "וְאִם־לֹא תוֹרִישׁוּ אֶת־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְהָיָה אֲשֶׁר תּוֹתִירוּ מֵהֶם לְשִׂכִּים (קוצים) בְּעֵינֵיכֶם וְלִצְנִינִם בְּצִדֵּיכֶם וְצָרֲרוּ אֶתְכֶם עַל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ (במדבר פרק לג פסוק נה).

לתושבי עזה 'שאינם לוחמים בפועל' צריך לעזור למטרה אחת בלבד, שיהגרו מכאן לכל מקום אחר בעולם ("העם הגרגשי" - מעמי כנען - הלכו לאפריקה, שם היה להם חיים טובים).

"זו ארצנו" - כי כך קבע אלוקינו. הוא הוא ה"בִּיג בּוֹס" הוא אלוקי השמים ובורא הארץ, והוא החליט שהארץ הזו שלנו, של העם היהודי בלבד.

ומכאן עולה המסקנה:

אם הרבי הקדוש שחזה את הסכנות והאסונות, התריע וזעק ללא הרף. אעפ"כ לא היסס, ותוך כדי שהתרחשו הדברים (מסירת שטחי ארץ ישראל לאויבים תמורת חלום השלום) עמד והכריז שעומדים אנו בתחילת ימות המשיח.

בטוחים אנו שכך הדבר.

ובאשר למצב המלחמתי המפחיד הפתרון הוא מעשי ופשוט:

א. להסיח דעת מחדשות רעות, לטובת חדשות טובות -התבוננות בכך שאנו בדור הגאולה. הנה חזון הנביאים מתגשם אל מול עינינו. החלה שיבת ציון, והיא לא אקראית וממילא פשוט שאיננה ארעית. כך הכריז הרבי הקדוש מליובאוויטש בשיחות קודשו שקיבוץ נידחי ישראל כבר החל, בעיקר מאז נפילת מסך הברזל ועליית יהודי רוסיה.

ב. אמירת תהלים, חיזוק הקשר הנפשי להקב"ה ריבונו של עולם "היוצר בראשית" ומנהיגו. באחת ההזדמנויות הציע הרבי לומר גם פרקי תניא במצבים כאלה.

ג. כשאנחנו ביחד, ה' אחד אתנו. "חזק חזק ונתחזק". בתקופות קשות הרבי הורה לומר את נוסח האריז"ל: "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך". ה' אחד אוהב את בניו באחדות.

ד. מזוזה כשרה על כל דלת ובכל בית. על המזוזה רשום ש'ד'י (ר"ת) ש'ומר ד'לתות י'שראל.

ה. תפילין, הם הקשר הפיזי שלנו עם הקב"ה, על היד ועל הראש.

מספרים לנו בחדשות ש: "נתניהו התקשר לביידן", כדי שישלח עזרה. אנחנו יהודים (!) ואנחנו יודעים (!) שהעזרה האמתית היא "ישלח עזרך מקודש". לכן, כולנו נתקשר להקב"ה באמצעות הנחת התפילין על הראש, והתפילין שבראש יפילו פחד על האויב כדברי רבי אליעזר הגדול במדרש על הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך (אלו תפילין שבראש) ויראו ממך".

מכאן אנו פונים ל"ראש" ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. אתה כרגע נמצא בעמדת "ראש הממשלה".

לכן מבקשים אנו ממך: הנח "תפילין של ראש", על "ראשו" של "ראש ממשלת ישראל". הפץ תמונה כזו ברבים. זו הדרך שהורה לנו הרבי, להפיל פחד על אויבינו באמצעות הנשק היהודי המפחיד "שם ה' נקרא עליך" - "תפילין שבראש".

צריך לזכור, שלא כדעת הטועים:

ישנם הטועים לומר שלחמאסניקים "אין אלוקים".

זה לא נכון!!!

החמאסניקים פועלים עם תודעת "אללה אכבר".

ברור שהם מכוונים למלחמת דת מזוויעה ומפלצתית.

אבל ברור לכל בר דעת, שהאלוקים שלהם הוא אלוקים מזויף, כל שעלינו לעשות הוא לגלות את הזיוף ואז השקר יקרוס אל תוך עצמו.

ברגע שהחמאסניקים המטורפים יראו את ראש הממשלה שלנו עם תפילין בראשו, מיד יבינו שאנחנו "בשם אלוקינו נדגול". האמת תצא לאור, והשקר יקרוס לתוך עצמו. "תיפול עליהם אימתה ופחד". או אז ירוצו החמאסניקים הזייפנים ויחזירו לנו את השבויים "וּפְדוּיֵי ה' יְשׁוּבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּן נָסוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה" (ישעיהו נא. יא.)

לע"נ אבי מורי, ר' אליהו ב"ר אשר, ז"ל.

לתגובות והארות: misraeli770@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר