זכר למחצית השקל: כמה צריך לתת?

החל ממחר בערב נחגוג את חג הפורים תשע"ו, "כיכר השבת" מגיש את כל הלכות 'זכר למחצית השקל' • מתי נותנים, כמה צריך לתת לכל ראש וכמה אפשר בדיעבד? (יהדות, פורים)

(צילום: בנק ישראל)

חג הפורים • בסוף השבוע נחגוג את חג הפורים תשע"ו "כיכר השבת" מגיש את הלכות 'זכר למחצית השקל'. מאוחר יותר נביא את הלכות 'משלוח מנות' ו'מתנות לאביונים'.

זכר למחצית השקל

א. נצטוינו בתורה הקדושה [שמות ל. יג] על מצוות מחצית השקל ובזמן המקדש היו לוקחים בכסף זה קרבנות ציבור וכל צרכיהם ובימנו שחרב המקדש נוהגים לתת זכר למחצית השקל.ועוד אמרו במגילה [י"ג ע"ב] גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו

ב. זמן נתינת זכר למחצית השקל הוא בליל פורים, קודם קריאת המגילה [חזו"ע פורים ע"מ ק"א ובהערה שם].והגר"מ אליהו בספרו הלכות חגים [ע"מ 499] כתב וז"ל .כתב הרש"ש לתת מחציתהשקל בליל פורים קודם מנחה וכ"כ הרמ"אוז"ל ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה וכן נוהגים במדינות אלו.ויש נותנים בשחרית קודם קריאת המגילה [מג"א הובא במשנ"ב]

ג. יש להיזהר שלא לקרות למעות הללו מחצית השקל אלא יאמר זכר למחצית השקל.וכעין מה שכתב בשו"ע יו"ד [סימן רנ"ח סעיף א'] שלא יאמר אדם סלע זה הקדש כיון שיש במשמעות דבריו הקדש לבית המקדש אלא יאמר שקל זה לצדקה ואם טעה ואמר זה למחצית השקל אין זה הקדש [חזו"ע שם]

ד. סכום הנתינה בשווי 9 גרם כסף טהור וכיום לפי בירור שערכתי עם מומחים כל אונקיא היא 31.10.35 גרם עולה בבורסא 15.83 $ ארה"ב והמע"מ הוא 1.17 לפי זה יוצא לערך תשעה דרהם 21 שקלים כמנין א"ך טוב לישראל ושמעתי מהרשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א שכדאי לתת 20 שקלים לצאת מידי כל ספק.וכן שמעתי מהגאון ר"מ מאזוז שליט"א ויש להוסיף שכידוע גילו היום שהדרהם נע בין 2.8 ג"ר לבין 2.9 גרם ולפי זה הסכום קצת יורד ועכ"פ כדאי לא לפחות מעשרים ש"ח ודעת הגאון ר' יעקב יוסף מי שנוהג לתת מעשר כספים חדש בחדשוזצ"ל היתה שאין צריך לחשב המע"מ אמנם בספר הלכות חגים להג"ר מרכי אליהו זצ"ל כתב שצריך ליתן מחיר עשרה גרם כסף כולל מע"מ והוא חידוש

ה. מי שמצבו הכלכלי קשה יכול לתת מטבע של חצי שקל [חזו"ע פורים ע"מ ק"ד].וכן שמעתי מהגרב"צ מוצפי שליט"א וכ"כ בספר הלכות חגים שם

ו. מי שהוא למעלה מגיל עשרים לכל הפוסקים צריך לתת זכר למחצית השקל, ומי שהוא למעלה מגיל בר מצוה עד גיל עשרים נחלקו בזה הפוסקים אם צריך לתת וטוב להחמיר [חזו"ע שם].

ז. גם נשים יתנו זכר למחצית השקל וטוב לתת גם עבור בניו הקטנים וכן על עובר במעי אמו. ואם אין ידו משגת יתן 20 ₪ בעדו ובעד שאר בני ביתו יתן חצי שקל

ח. מעות אלו ינתנו למוסדות תורה וישיבות או לתמידי חכמים עניים. וכמו שאמרו חז"ל אם בקשת לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה[חזו"ע שם].

ט.אפשר לתת זכר למחצית השקל גם בשטרות ולא צריך דוקא בכסף ממש וכמו שכתב בחזון עובדיה פורים [ע"מ ק"ג]

י.מי שנהג לתת מעשר כספים חדש בחדשו אינו רשאי לתת מחצית השקל מכסף זה .ורק אם התנה ואמר בפירוש כשהתחיל להפריש משר כספים "בלי נדר" והשעה דחוקה לו רשאי לתת ממעות המעשר זכר למחצית הקל ועיין שו"ת יחוה דעת [ח"א סימן פ"ז]

את ההלכות הביא הרב יוסף חיים אוהב ציון.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר