הסגולה השבועית


הסגולה למוצאי שבת

מה קרה לבעל שם טוב הקדוש כששתה כוס יין נדיר מאוד | צפו

כשביקר הבעל שם טוב בבית במדינת וואלחיא רצה בעל הבית לכבדו ונתן לו משקה יין קרוש חריף ביותר, שסכנה לשתות ממנו כוס גדולה | צפו מה קרה לבעל שם טוב כששתה מהיין (חסידים)

כיכר השבת |

כ"ד באב - ל' באב

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • כ"ד באב - ל' באב • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ז באב - כ"ג באב

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י"ז באב - כ"ג באב • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

כ"ה בתמוז - ב' באב

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • כ"ה בתמוז - ב' באב • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ח בתמוז - כ"ד בתמוז

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י"ח בתמוז - כ"ד בתמוז • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"א בתמוז - י"ז בתמוז

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י"א בתמוז - י"ז בתמוז • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

ד' בתמוז - י' בתמוז

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ד' בתמוז - י' בתמוז • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

כ"ז בסיון - ג' בתמוז

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • כ"ז בסיון - ג' בתמוז • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

כ' בסיון - כ"ו בסיון

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • כ' בסיון - כ"ו בסיון • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

כ"א באייר - כ"ז באייר

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • כ"א באייר - כ"ז באייר • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ד באייר - כ' באייר

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י"ד באייר - כ' באייר • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

ז' באייר - י"ג באייר

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ז' באייר - י"ג באייר • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

ל' בניסן - ו' באייר

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ל' בניסן - ו' באייר • צפו (יהדות)

1
| הרב עידו ובר-ארליך |

ט"ז בניסן - כ"ב בניסן

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ט"ז בניסן - כ"ב בניסן • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

ט' בניסן - ט"ו בניסן

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ט' בניסן - ט"ו בניסן • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

ב' בניסן - ח' בניסן

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ב' בניסן - ח' בניסן • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ז באדר ב' - כ"ג באדר ב'

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י"ז באדר ב' - כ"ג באדר ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י' באדר ב' - ט"ז באדר ב'

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • י' באדר ב' - ט"ז באדר ב' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ט באדר א' - כ"ה באדר א'

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • הי"ט באדר א' - כ"ה באדר א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

י"ב באדר א' - י"ח באדר א'

'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה

הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • ה' באדר א' - י"א באדר א' • צפו (יהדות)

הרב עידו ובר-ארליך |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר