קצירת חיטים


החמה מעל פני הרקיע 

השמש יצאה בגבורתה וכלל ישראל יצאו לקצור בשדות | צפו

בשיאו של גל החום השרבי שהפתיע את כל יושבי ארץ הקודש, יצאו המוני עמך בית ישראל לקציר חיטים, עבור מצות המצווה לחג הפסח תשפ"ה, וכן לקיים את המצווה הנדירה "לקט, שכחה ופאה" | תיעוד מעניין משדה החיטים הסמוכה לצומת בילו (חצרות) 

1
| חיים רוזנבוים |

ושמרתם את המצות 

תיעוד | מתוך שמחה של מצווה קצר הפוסק את החיטים 

הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, יצא למושב מבוא חורון לקצור חיטים לצורך הכנת המצות לחג הפסח תשפ"ה הבעל"ט בליווי קבוצה מצומצמת מתלמידיו |הפוסק עסק בעצמו בעסק הקצירה וקצר בעצמו את החיטים, בהמשך עשה את הדישה במכשיר הידני שהובא למקום, כאשר הפוסק שרוי בשמחה של מצווה עצומה על ההכנה לקראת חג המצות בשנה הבעל"ט | צפו בתיעוד הבלעדי של הצלם רפאל שוורץ | (חצרות הקודש)

חיים רוזנבוים |

צפו בגלריה

ימי קציר חיטים | הדיינים בקציר חיטים בצפון ארץ ישראל

לקראת חג הפסח תשפ"ה | הרבנים הגאונים חברי בד"ץ עדה החרדית, בקצירת חיטים למצות מצווה לקראת חג הפסח תשפ"ה, בצפון ארץ ישראל (חצרות קודש) 

חיים רוזנבוים |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר