רכיבה על אריה


היסטוריה ואקטואליה

האם נכדי המקובל שרכב על אריה צריכים לברך על הנס?

שאלת האמונה בניסים מהדהדת בעקבות עמדתו של רבי חיים בלייח על המעשה עם המקובל שרכב על אריה; אך האם צאצאיו צריכים לברך "שעשה ניסים לאבותינו"? (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האמונה בניסים; האם היתה לאריסטו השפעה על הרמב"ם?

פולמוס האמונה בניסים - מי ה"חכם" עליו חלק הגר"מ מאזוז? וגם, ישראל שפירא מגולל את מתנגדי הרמב"ם שגרמו לשריפת 24 אלף עותקי תלמוד בבלי וירושלמי; ומה היתה דעתו של רבי נתן זי"ע על הרמב"ם? (היסטוריה)

57
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההוכחה שמי שמצטט מה'משכילים' - אין לו זיקה להשכלה

לא נקבל את הטענה שמי שמתבסס ומצטט אישים שהיו קרובים לתנועת ההשכלה, הרפורמה והקונסרבטיבים, יש לו "זיקה להשכלה" כהגאון רבי חיים בלייח (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההמצאה של המחנך הגרמני הנוצרי - שעדיין משפיעה על החרדים

האם מי שנוהגים כמשכילים - דינם כ"בעלי זיקה להשכלה"? הנה סיפורו של המחנך הגרמני הנוצרי, שההמצאה שלו השפיעה גם על היהודים והחרדים ואפילו על הקיצוניים - למרות היותו גוי (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"מקיצי נרדמים"; ההדרת ספרי הקדמונים - מזימה של ההשכלה?

אנו עוסקים בהגותו של הגאון רבי חיים בלייח, ששלל את הנס המפורסם "הרב שרכב על האריה"; רבי חיים בלייח ההדיר את ספרו של המקובל הקדמון רבי אפרים אלנקווה; האם זו היתה מגמה של המשכילים? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הרב שפקפק בנס הרכיבה על האריה - היה קשור להשכלה?

אנו עוסקים בהגותו של הגאון רבי חיים בלייח, אב"ד ורבה של תלסמאן באלג'יריה ששלל את הנס המפורסם "הרב שרכב על האריה"; האם היה לו קשר להשכלה? ישראל שפירא יוצא בעקבות הטענות (היסטוריה)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם ראוי לפרסם דעה שאין חובה להאמין בנס הרכיבה על אריה?

הדים רבים לסדרת הכתבות אודות הדיון על חובת האמונה במעשה "הרב שרכב על האריה", מכתב מחאה שקיבל ישראל שפירא הוביל למחאה שנערכה בזמנו באלג'יר - באותו נושא (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"הרב שרכב על אריה"; שלושת התנאים להאמין לניסים מעל הטבע

רבי חיים בלייח מחכמי אלג'יר התלבט האם האם להאמין לנס המבהיל על המקובל רבי אפרים אנקווה עליו סופר שרכב על אריה כשנחש ארסי משמש לו כרֶסֶן; אלו התנאים שהציב להאמין לניסים מעל הטבע (היסטוריה)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם חובה להאמין לסיפור המקובל שרכב על האריה?

לאחר שהבאנו את סיפורו של המקובל רבי אפרים אנקווה שרכב על אריה והחזיק בנחש ארסי, בתור רֶסֶן - האם חובה להאמין לסיפור זה? האם מי שלא מאמין במעשה זה יינו יין נסך? (היסטוריה)

23
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הרב, האריה והניסים; האם ניתן לרכוב על אריות?

בדורנו היתום יש "הסתר פנים", והמקובלים אינם מצליחים לרכב על אריות, אלא מקסימום גורמים להם לשאוג; במסורת היהודית סופר על כמה חכמים מקובלים שרכבו על אריה (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר