היסטוריה ואקטואליה

האם חובה להאמין לסיפור המקובל שרכב על האריה?

לאחר שהבאנו את סיפורו של המקובל רבי אפרים אנקווה שרכב על אריה והחזיק בנחש ארסי, בתור רֶסֶן - האם חובה להאמין לסיפור זה? האם מי שלא מאמין במעשה זה יינו יין נסך? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
אריה, אילוסטרציה (צילום: Mika Brandt on Unsplash)

פרק ב': אמש עסקנו במקובל רבי אפרים אנקווה עליו סופר שרכב על אריה והחזיק בנחש ארסי, בתור רֶסֶן.

האם חובה להאמין לסיפור זה? האם מי שלא מאמין במעשה זה יינו יין נסך?

שאלות אלו נשאלו בידי הגאון רבי חיים בלייח זצ"ל אב"ד ורבה של תלסמאן באלג'יריה, בפתיח לספר 'שער כבוד ה'' בהקדמת 'פתח השער'.

הגאון רבי חיים בלייח, אב"ד ורבה של תלסמאן באלג'יריה (מאת סנסן ליאיר - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0)

רבי חיים בלייח (חי ופעל בין השנים תקצ"ג תר"פ - 1832 1919) היה אב בית הדין ורבה של תלמסאן שבאלג'יריה.

רבי חיים בלייח נלחם כנגד המשכילים ועם הגעת ההשכלה לאלג'יריה, בקיץ תרנ"ז מינה את הגאון רבי דוד הכהן סקאלי לראש ישיבה כדי לחזק את צעירי הצאן.

ספר 'שער כבוד ה'' למקובל הגה"ק רבי אפרים אנקנוואה, בהקדמת 'פתח השער' לגאון רבי חיים בלייח, מהדורת תרס"ב (אוצר החכמה)
ספר 'שער כבוד ה'' למקובל הגה"ק רבי אפרים אנקנוואה, בהקדמת 'פתח השער' לגאון רבי חיים בלייח (אוצר החכמה)

רבי חיים בלייח השפיע על הפוסקים בדור לאחריו ועד ימינו, ופסקיו מצוטטים בקרב חכמי אלג'יריה, הבולט מבניהם הוא הגאון רבי יוסף משאש שמצטט ממנו למעלה ממאה וחמישים אמרות הלכתיות.

רבי חיים בלייח התכתב עם גדולי ישראל רבים, כגון רב העיר חברון רבי רחמים יוסף פרנקו החרי"ף, ועם הראשון לציון רבי רפאל מאיר פאניז'יל.

רבי חיים בלייח נזקק לסוגיה זו של אמינות המעשה של "הרב והאריה" כשעסק בהדפסת ספר "שער כבוד השם" לרבינו אפרים אנקווה עליו סופר שזכה לנס מבהיל זה. את הספר הדפיס מחדש רבי חיים בלייח בתוספת הערות שלו הנקראות "פתח השער".

בספר 'שער כבוד ה'', השיב רבי אפרים אנקווה על השגותיו של הרמב"ן על הרמב"ם.

בהקדמת הספר הובאו נפלאות שנקשרו בדמותו של רבי אפרים, ששיאם כמובן הוא שרכב על אריה כשנחש ארסי מסוכן משמש לו כרֶסֶן. הרב בלייח השיג את כתב היד של ספר 'שער כבוד ה'' של רבי אפרים אנקווה אצל המלומד המדפיס המפורסם ר' שלמה בובר.

לאחר דיון ארוך בו מגלה הרב בלייח בקיאות עצומה בכל מכמני התורה, קובע הרב בלייח כי האמונה בניסים היא חלק הכרחי מאמונת ישראל, ברם, ישנו חילוק מהותי בין נס גלוי, לנס בטבע.

נס גלוי הוא קריעת ים סוף, תחיית המתים והעמדת השמש שנעשתה בידי יהושע בן נון.

לדברי הרב בלייח, ישנו חיוב באמונת הניסים הכתובים בתורה, ונעשו על ידי הנביאים, והמדובר על ניסים כפשוטם, ולכך מתרעם הרב בלייח על רבותינו הראשונים 'אבן עזרא', ורלב"ג שפירשו את הניסים בתורה כדבר טבעי.

כנגד דברי הרלב"ג שסבר שנס העמדת השמש ליהושע היה רק בדמיון הלוחמים, כותב הרב בלייח בתקיפות. כמו כן יוצא חוצץ הרב בלייח כנגד מפרשי הרמב"ם ב'מורה נבוכים' ה'נרבוני' וה'אפודי' שביארו שכך גם דעת הרמב"ם, שיהושוע המציא ענן מאיר כמו השמש.

הרב בלייח מעיר בציניות שאילו פרשנים אלו על הרמב"ם היו יודעים על המצאת החשמל (שכמובן לא היה בימיהם), הם היו אומרים שיהושע הדליק את השמש בחשמל...

עוד מתקיף הרב בלייח את דברי מפרשי ה'מורה נבוכים' שהבינו שהרמב"ם עצמו מיעט את נס החייאת בן הצרפתית, והמדובר שהוא לא ממש מת, אלא רק נתעלף. הרב בלייח מצטט את האברבנאל, שגם הוא התמרמר על פירושים מעין אלו שסבורים שניסי התנ"ך היו בדרך טבע.

הרב בלייח מסיק שחובה להאמין בניסי התנ"ך שהיו כפשוטם.

בפרק הבא נחשוף את דעתו של הרב בלייח אודות הנס המבהיל של "הרב שרכב על האריה".

לקריאה נוספת:

פעמים 154 -155. רבי חיים בלייח: משכיל עברי וממשיכה של ההגות היהודית הספרדית: ד"ר מיכל אוחנה.

הסתייעתי במאמרו של הג"ר אביחי מרחבי שליט"א רב בית כנסת עץ חיים בפרדס כץ.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות