ישראל במלחמהישראל במלחמה

רבני מודיעין עילית מתגייסים למען כבודו של מרן הגראי"ל

רבנים רבים מצטרפים למתקפה החריפה נגד ערעור סמכותם של גדולי ישראל. בסוף השבוע התכנסו רבני מודיעין עילית למען כבודו של מרן הגראי"ל שטיינמן. ההקלטה המלאה (חרדים)

ישראל כהן | כיכר השבת |
כינוס רבני מודיעין עילית (צילום: כיכר השבת)

מתקפת הרבנים כנגד הערעור על סמכותם של מנהיגי הדור נמשכת: בסוף השבוע האחרון נערך כינוס מיוחד בהשתתפות רבני העיר מודיעין עילית בו הכריזו הרבנים על נאמנות לדרכם של גדולי הדור והצהירו כי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מינה בענייני הנהגת העיר את מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

אתר "כיכר השבת" מביא את התמליל וההקלטה המלאה של דבריהם החריפים של רבני השכונות אשר ביקשו מהציבור להישמע להוראתם המפורשת של מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי להצביע ולפעול אך ורק למען תנועת 'דגל התורה'.

הגאון רבי ישראל זיכרמן, רבה של אחוזת ברכפלד, נשא דברים נרגשים כאשר הדגיש את העובדה שמיום היווסדה של העיר לא היו במודיעין עילית בחירות אלא שלדבריו, "עכשיו מנסים להדליק את הבירה, להכניס אש, ומחלוקת זה אש, והיזהרו בגחלתן שלא תיכוו, ואם חלילה פוגעים בכבודה של תורה - האש מלחכת, וכאן אנו צריכים להוכיח יש הנהגה יש מנהיג לבירה, ולקיים את מה שאנו מצווים 'שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך', זכינו שזקנינו יאמרו לך במשך כל השנים, בהנהגה מפורטת על כל צעד ושעל".

"יכול אני לומר שאצל מרן ראש הישיבה בעל 'איילת השחר' אין היסח דעת ממקום זה", העיד הרב זיכרמן, "בכל פרט ופרט, מאז שמינה את המרא דאתרא הראשון הגאון רבי שמחה זצ"ל, ועד היום הזה ממשיך ללוות את המקום הזה בהתפתחותו הרוחנית והגשמית, כל האברכים הלומדים זוכים להיות סמוכים של שלחנם של מרנן ורבנן זקני דורינו, וממילא אם את עיר הבירה מודיעין עילית מנסים ללחך, אנו קמים ומתכנסים ואומרים: 'יש לנו מנהיג לבירה!', וקודשא בריך הוא מסר עולמו לשומרים, ואם ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אריה פינקל, הקדיש את זמנו בשבילנו ועמד וזעק שהדור לא הפקר, אנו רוצים להמשיך ולזעוק 'העיר לא הפקר, יש מנהיג לעיר!', אנו מאוחדים תחת הנהגת זקני דורינו, בעל ה'אילת השחר' ובעל ה'דרך אמונה' לאוי"ט, וזהו הזמן להוכיח את ההנהגה, ויש בכך קידוש שם שמים, וביום פקודה י"ח חשון אנו נוכיח כבוד שמים".

"חשוב להדגיש עבורנו, מאחר ששמעתי שיש מטילים ספק בכך, שמעתי מהמרא דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר, שכשהתחלפה המשמרת, היה נידון בעיר האם לקיים בחירות או לא, ומרן ראש הישיבה אמר למרא דאתרא: 'בקרית ספר אני פוחד מבחירות', והתעניין האם יהיה אפשר ללא בחירות. לאחר מכן נסע לירושלים ונכנס אל הקודש מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והציג לפניו את ההתלבטות, אמר לו מרן הגרי"ש זצוק"ל בהאי לישנא: 'אותי מעניין הבחירות בקרית ספר כמו הבחירות בקליפורניה, בקרית ספר תעשו כל מה שהרב שטינמן מצווה'", הוסיף הרב זיכרמן.

"נמצא שכל ההנהגה המסורה למרן בעל 'אילת השחר' במשך כל השנים הייתה גם על דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ויחד עימו גם על דעת מרן הגר"ח קניבסקי", סיים את דבריו הרב זיכרמן, "אנו מכריזים ואומרים כי 'יש מנהיג לבירה!' ובעז"ה נלך ונקדש שם שמים".

גם הגרש"ז אולמן, ראב"ד קרית ספר, הצטרף לאמירות החריפות ואמר במהלך נאומו כי יש רק אמת אחת. "חייבים לעשות כל מה שאומרים מרן בעל 'איילת השחר' ומרן בעל ה'דרך אמונה', המרא דאתרא הראשון רבי שמחה זצ"ל, היה ממש תלמיד מובהק של מרן בעל 'איילת השחר', מראשוני תלמידיו בכפר סבא, כל צעד ושעל שאל את מרן ראש הישיבה, ואנו ליווינו הרבה פעמים את הדברים הללו, וממילא הדברים פשוטים וברורים", אמר.

"צריך להאמין, המשה רבנו של הדור הזה, הקב"ה מסר את ההנהגה למשה רבנו, וממנו נמסרת מדור לדור, הרמב"ם מנה את שלשלת התורה, עד דורו, והשרשרת ממשיכה והולכת עד דורינו אנו, וממילא אין מה לפקפק בזה, והדברים פשוטים", הוסיף הרב אולמן.

התרגשות רבה עוררו דבריו של הגאון רבי משה מרדכי קארפ, תלמידו המובהק של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל וגאב"ד הגבעה הצפונית, שפתח את דבריו ואמר כי "מורינו הגדול בעל ה'דרך אמונה', סיפר כמה סיפורים בעניינים של כבוד התורה, וסיפר שמרן החזו"א זיע"א היה מחמיר על עצמו לא לעשות מלאכה ביום טוב שני, אבל על אחרים לא החמיר, וביקש מרבי חיים שיכבה את אור החשמל. ואולם רבי חיים בעצמו גם החמיר. ברם שקל את הדברים ואמר: מצד אחד אולי חומרא דרבנן, ומצד שני זה כבוד התורה, ובודאי כבוד התורה עדיף, והלך לכבות את האור".

"למעשה, כאמור לעיל, איננו צריכים כלל לדבר, מרן ראש הישיבה עוד ליווה את החזון איש ואת הרב מבריסק, ועוד גדולים מדורות שאיננו מכירים כבר. אך ברצוני לומר דבר אחד, אנשים אומרים שיש כאן מחלוקת. אני יודע כמה ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל אויערבאך, מכבד את מרן ראש הישיבה, כמה הוא מוחה על מי שח"ו מעיז לדבר סרה, כמה שחס על כבודו, וממש חרד על כבודו, גם עכשיו", טען הרב קארפ.

"הרב גוטרמן, שהינו שלוחא דרחמנא ושלוחא דגדולי ישראל ושלוחי דידן, ביקש ממני לפנות לראש הישיבה ר' שמואל בהצעות נכבדות שלא יהיה כאן מחלוקת, הצעות שאי אפשר לסרב להם. אבל שועלים קטנים לא נתנו לי להיכנס. דומני שעם ראש הישיבה ר' שמואל הייתי מסיים את העניין ברבע שעה", אמר הרב קארפ ועורר סערה.

בשלב זה פרץ הרב קארפ בבכי ואמר "אני יודע שיש אברכים יראי שמים, ששועלים קטנים מחבלים בכרמים מטעים אותם, חוסו על עצמכם! יש לכם ילדים, יש לכם נשים, אתם משחקים באש! גם כשלא מבינים צריכים לעשות, חוסו על ילדיכם, זה ההמשך של הדור שלנו, זה הכבוד של מרן הגר"ח קניבסקי, של מרן ראש הישיבה. "כולנו נתחזק תחת מרנן ורבנן שליט"א ההולכים לפני המחנה, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה במהרה".

הגאון רבי יהודה קנר, רב הגבעה הדרומית ציין כי הפעם היחידה שראה את הגר"נ קרליץ כועס, היה על אדם שהעז לדבר סרה נגד מרן ראש הישיבה ורבני העיר יצאו כנגדו. "ראיתי את מרן רועד כולו, הוא נעשה אדום וצעק: 'על מי אתה מדבר, על צדיק יסוד עולם, בזכותו אנו קיימים, איך אתה מעז לפתוח את הפה!' כך מתייחסים גדולי ישראל להנהגתו, יעזרנו ד' שנזכה לאחדות ולגאולה שלימה".

לסיום נשא דברים הגאון רבי ליפא ליוש, רב שכונת גרין פארק, שסיכם בנחרצות את דברי הרבנים וקבע כי "מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר בכל ענייני מודיעין עילית רק מרן ראש הישיבה קובע".

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר