אאא

ריענון שורות בדגל התורה. אחרי מינויו של חה"כ משה גפני ליו"ר התנועה בעקבות פטירתו של חה"כ הרב אברהם רביץ ז"ל, מאויש כעת מקום מזכ"ל התנועה, זה שהיה תפקידו המיתולוגי של גפני.

כרגע אמנם מדובר רק בתפקיד "ממלא המקום" של המזכ"ל, אלא שגם זהו קידום תנועתי נכבד, לאיש ש"כמעט" היה חבר הכנסת השלישי של הדגל. ונא לא לטעות: אין המדובר בסתם קידום תמים, זהו בעצם 'קיבוע' מעמדו בהיררכיה המפלגתית אל מול מתחרהו הנחוש ממודיעין עילית, יענק'ל גוטרמן.

חלק נוסף ולא פחות מרכזי עסק במינויים של חברי וועדת הדיור של דגל. הפגישה בבית הגרי"ש הייתה אמנם בהרכב חסר, גם עקב היעדרותם של חברי הכנסת גפני ומקלב השקועים כעת בהצבעות התקציב, וגם בגלל עובדת היותם של כמה מחברי הוועדה בחו"ל. אלא שלקבל ברכה, ניתן מסתבר גם דרך שליח...

כך כך או נתמנו חברי הוועדה, ואלו שמותם: הרב שבתאי מרקוביץ, הרב משה מונטג, הרב אברהם רובינשטיין, הרב רפאל הוכמן, הרב איצ'ה רייך, אברהם דייטש מאופקים, הרב נחום גיטלר ומזכיר הוועדה הרב מנחם שפירא – מנהל המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה .

"אתם אינכם רק שלוחים דרבנן, אלא גם שלוחי דרחמנא" אמר הגרי"ש לאורחים ובירכם בהצלחה מרובה.

יו"ר הוועדה החדשה, הרב מנחם כרמל אמר אתמול ל'כיכר השבת': "אנו מתכוונים לעבור ישוב ישוב ולבדוק היכן ניתן לעבות את הקיים. אני מקווה שנתחיל לעבוד מייד ולהביא הישגים לציבור הכורע תחת המצוקה".