אאא

מחקר מפתיע במיוחד חושף כי שירות צבאי בצה"ל מעלה את כמות המעשנים ב-40%. המחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת מובילות בארץ, מתפרסם היום (שני) בכתב העת היוקרתי Nicotine & Tobacco Research. מסקנות החוקרים מובהקות ולפיהן נדרשת תכנית כוללת לפיקוח על הטבק בצה"ל.

המחקר נערך בקרב חיילי צה"ל בין השנים 1987-2011 ובדק את הרגלי העישון בקרב כ-30 אלף חיילים וחיילות בשירות חובה. מהמחקר עלה כי 18% מהחיילים המעשנים החלו לעשן לראשונה במהלך השירות הצבאי וכי 56% מהחיילים שהפסיקו לעשן לפני השירות הצבאי, חזרו לעשות כן במהלך השירות הסדיר.

כמו כן, עלה מהמחקר כי שכיחות העישון עלתה ב-39.4% מיום הגיוס ליום השחרור משירות חובה, ומשיעור של 26.2% בעת הגיוס ל-36.5% חיילים מעשנים בעת השחרור. שכיחות העישון בשחרור הייתה גבוהה יותר בקרב גברים (40.3%) מאשר בקרב נשים (32.4%), אך קצב העלייה במהלך שירות החובה היה דומה. לעומת אלו שהתחילו לעשן, 12% מהמעשנים בעת הגיוס הפסיקו לעשן במהלך שירותם הצבאי.

צוות החוקרים המליצו על תכנית ממשלתית לפיקוח על הטבק בצה"ל יחד עם היצמדות לתכנית הקיימת היום בצבא האמריקני. החוקרים המליצו בנוסף, על הקמת גוף מרכזי ותכנית כוללנית לפיקוח על הטבק בצה"ל, לרבות הצעדים הבאים: אכיפת איסור העישון במקומות ציבוריים, מניעת אספקת סיגריות לחיילים בחינם או במחיר מוזל, מניעה וטיפול בגמילה מעישון המותאם למסגרת הצבאית, תיעוד סטטוס עישון ברמת הפרט וניטור מצב העישון בצה"ל ברמת הכלל.

עוד ממליצים החוקרים כי המפקדים בצבא יובילו את המסר הבריאותי, בדגש על מסר "אני לא מעשן" כחלק מהקניית דוגמא אישית, בפרט ביחידות הקרביות. המחקר מלמד כי חיילים שהחלו לעשן והפסיקו לפני גיוסם, מהווים קבוצת סיכון לחזרה לעישון ועל כן נדרשת תכנית מניעת עישון בקרב קבוצה זו.

בנוסף לכך, החוקרים מסבירים כי נדרשת תשומת לב מיוחדת לחיילים בעלי הפרופיל הגבוה יותר, שלרוב נמצאים בשירות בעל אופי קרבי יותר ושיעור העישון בקרבם הוא גבוה יותר. המחקר מדגים כי תופעת העישון בישראל מטרידה גם טרם הגיוס לצה"ל ועל כן נדרשת תכנית לאומית למאבק בעישון בתיאום בין מערכות החינוך, הביטחון והבריאות.