אאא

סוגיית השיבוצים בסמינרים. בשעה האחרונה (חמישי) שיגרו במזכירות איגוד הסמינרים מכתב אל מנהלי הסמינרים, בו הם מודיעים שהם משהים את תהליכי הרישום עד לסיום התהליך ע"י משרד החינוך.

משמעות הדבר הינה שכל תהליכי הרישום והשיבוץ מושהים, עד שתיהיה הידברות בין הצדדים. בהמשך, ייזמו כנס הסברה למנהלים על הנהלים החדשים.

במכתב שהגיע לידי כיכר השבת נכתב: "לכבוד מנהלי התיכונים "בית יעקב", חברי האיגוד, שלום רב. משרד החינוך שוקד בימים אלו על הנפקת נהלי רישום חדשים, והיות ואנו מעוניינים להתנהל באופן תקין לפי הכללים אנו ממתינים לסיום התהליך".

"כפי שסוכם אמורים עורכי הדין של משרד החינוך ושל האיגוד להפגש ולדון בנושא, אי לכך אנו משהים את פתיחת הליך הרישום לשנת הלימודים הבאה עד שנוכל לברך על המוגמר. בסייעתא דשמיא כשיהיו הנהלים מוכנים נעביר הודעה מסודרת על כנס הסברה שיערך למנהלים ועל מועד חדש לפתיחת הליך הרישום".