הפיוס בכוחו לאחות קרעים בקשר, להביא אפילו לקירבה גדולה יותר משהיתה לפני הפגיעה, להעלים קפידות, ולפתור בעיות שנוצרו בעקבות הקפידות, זכינו בפיס אמרנו. נסיונות תמיד יהיו, כחלק ממסלול חיינו, אך רבים מהם נוכל למנוע כאשר יהיה שלום בבית, ואותו השלום המיוחל בינינו יעזור לנו להתמודד עם אותם נסיונות שכן יהיו.

לקראת יום הכיפורים, כולנו משקיעות בלפייס, אך אנו סבורות שעלינו לבקש סליחה מהשכנה, מהחמות, מהגיסה ומהחברות, ואת היקר ביותר – הבעל, לפעמים שוכחים. 'בין אדם לחבירו' מתחיל בראש ובראשונה, בפיוס בין בני הזוג. עלינו להשקיע בפיוס הבעל, ולא נסתפק בבקשת סליחה חפוזה רגע לפני עזיבתו לתפילת 'כל נדרי'. וכך נגיע מוכנות ליום הכיפורים, עליו נאמר שאינו מכפר על עבירות ש'בין אדם לחבירו' ללא בקשת מחילה.

כמה עצות שיעזרו לך לפייס נכון:

1. כגודל הפצע – גודל הפיוס

כפי שבפצע עוצמת ואורך הטיפול תלוי בגודל ועומק הפצע, כך הפיוס לאחר אי הבנות ופגיעות שהיו בין בני הזוג צריכה להיות בהתאם לעומק הפגיעה.

2. לא לחסוך במילים

ברצונך להשיג את אפקט הפיוס? אל תעשי זאת כבדרך אגב. שבו יחד, האריכי במילים (כמו שידענו להאריך במילים בפגיעה) ואל תפעילי סטופר, התנצלי מעומק הלב, כאבי את כאבו, היכנסי לנעליו, או נכון יותר לנשמתו, והרי הוא חלק מנשמתך. כשיעקב פייס את יוסף בנו על שלא קבר את אמו במערת המכפלה כתוב: "ואני בבאי מפדן, מתה עלי רחל ואקברה שם בדרך אפרת" (בראשית מח ז) ופירש רש"י שיעקב אמר ליוסף שעשה זאת בציווי ה', והאריך להסביר שכשבני ישראל יגלו יעברו בסמוך לקברה ויבכו, ואז תבקש עליהם רחמים ובזכותה יגאלו.

שואל ר' חיים שמואלביץ זצ"ל (שיחות מוסר שערי חיים מאמר כו): מדוע האריך יעקב בהסברים? והרי על ציווי ה' אין שאלות?! אלא שאם יעקב היה מקצר בדברים לא היה יוסף מתפייס. ואם כך ביוסף הצדיק ובצו השם, כמה עלינו להימנע מלחסוך במילים בעת הפיוס, כדי שבאמת יהיה כאן פיוס אמיתי! מובן שאין הכוונה בהסברים של הצטדקות והוכחת חפותנו, אלא התנצלות מעומק הלב, הבעת הצער על המעשה שנעשה, וכל מה שיוכל להביא לפיוס.

3. השקעה בדרכים שונות

ניתן להוסיף מכתב מרגש, מתנה, אפשר לצאת יחד למסעדה – כי "גדולה לגימה, שמקרבת את הלבבות (ע' סנהדרין קג ב).
(אם את בדיאטה ואכלת עוגה שימי לפחות בקפה ממתיק טבעי שימזער את הנזק) עשו זאת גם ללא פגיעה, כדי שלא תחפשו לריב כדי להתפנק.

נתמלא בחמלה ונמחל, ונמנע מחלה. ונצא במחול על דף נקי שזכינו לפתוח, על קשיים וניסיונות מסוימים שנמנע מחיינו ועל הברכה שתצליח לחול עוד יותר בביתנו, ונזכה לגמר חתימה טובה.

(הטור פונה לנשים ולכן נכתב בלשון נקבה ופונה אל האשה. אך הדברים נכונים וראויים גם בפיוס שהבעל מחוייב כלפי אשתו)

בברכת גמר חתימה טובה ושנזכה לסליחה וכפרה להחתם לחיים טובים.


הרבנית אסתר טולדנו מרצה בכירה ומחברת הספרים: שבילי השלום, שבילי טהרה, שבילי החלה ועוד.
[email protected] להערות ולתגובות:

]]>