אאא

את ההודעה הזאת התרגשו לקבל חסידי חב"ד בישראל, לצד רבבות שאינם משתייכים רשמית לחסידות אך לומדים את תורת אדמו"רי חב"ד ואוהדים את דרכה: מחר (שלישי) ינחת בארץ הגאון החסיד רבי יואל קאהן, ה'חוזר' הראשי של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, ומי שרוב כרכי מאמריו ושיחותיו של הרבי שוחזרו ונערכו על ידו במשך השנים. 

הגר"י קאהן, שנחשב תופעת פלא בעולם התורה החסידי וידוע כגדול המעמיקים בתורת החסידות בדורנו, מיעט במשך עשרות שנים לבקר בארץ ולמעשה לא יצא את גבולות ניו יורק החל משנת תש"י, עקב רצונו לא להחמיץ אף לא שיחה והתוועדות אחת במחיצת האדמו"ר זי"ע. יחד עם זאת, לאחר הסתלקות הרבי בשנת תשנ"ד ערך ביקורים ספורים בארץ לצורך מסירת שיעורים. ב-14 השנים האחרונות הוא נוהג להגיע ארצה פעם בשנה - לקראת אירועי י"ט כסלו שבהם הוא משמש כאורח של גוף העל החב"די להפצת תורת החסידות בקרב בני ישיבות מכל החוגים - 'תורת חב"ד לבני הישיבות'. 

ה'חוזר' עם מרן הגר''ח קנייבסקי
ה'חוזר' עם מרן הגר"ח קנייבסקי

הגר"י קאהן צפוי להוביל מספר התוועדויות ולמסור מספר שיעורים בפני בחורי ישיבות ואברכים, וזאת במסגרת שבוע החסידות הנערך בשבוע זה בבנייני האומה כחלק מאירועי י"ט כסלו - 'חג הגאולה' שבו מציינים חסידי חב"ד, ובשנים האחרונות אף רבבות שאינם חסידי חב"ד, את יום גאולתו של מייסד החסידות, בעל התניא זי"ע, ממאסרו ברוסיה הצארית לפני 219 שנים בדיוק.  

לדמותו של 'חויזר'

ה'חוזר' של הרבי מליובאוויטש מכהן כ'משפיע' הראשי של ישיבת חב"ד השוכנת בבית מדרשו של הרבי בברוקלין, ותלמידיו הרבים לאורך עשרות שנות השפעה מספרים כי כל רזי תורתה של חסידות חב"ד מקופלים במוחו. 

הוא נולד בברית המועצות לפני 88 שנים, בשנת תר"צ, לחסיד ר' רפאל נחמן כהן, שלמד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש. בגיל צעיר עלה עם הוריו לארץ ישראל, ולמד בישיבת 'אחי תמימים' בתל אביב, כשבתפקיד ראש הישיבה מכהן הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי זצ"ל. הוא למד בחברותא עם הגאון הגדול רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל, מראשי ישיבת פוניבז' לימים, וידידות נפש נרקמה בין העילוי החב"די לגאון הליטאי.  

ה'חוזר' עם כ''ק האדמו''ר מצאנז
ה'חוזר' עם כ"ק האדמו"ר מצאנז

בשנת תש"י נסע ללמוד בישיבת חב"ד בברוקלין, כשהוא מתכוון להסתופף בצילו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ, רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע. כשהגיע לניו יורק נודע לו כי האדמו"ר נלקח לישיבה של מעלה. הוא נשאר בניו יורק והחל לדבוק בחתנו של הרבי, מי שעתיד להתמנות בחלוף שנה אחת לרועם של חסידי חב"ד בכל העולם ולהפוך את החסידות לאימפריה חובקת זרועות תבל. 

כאשר החלו כישוריו הפנומנאליים להתגלות, ובייחוד כאשר התבלט ביכולתו לאצור בראשו עשרות שעות של שיחות רצופות - היה הגר"י כהן ל'חוזר' הראשי של האדמו"ר. בכל מוצאי שבת ומועד היה יושב מול קבוצת כותבים ומשחזר עשרות שעות של שיחות, שהתפרסו לעתים על פני יומיים של חג ושבת שלאחריהם, כמעט מילה במילה. 

בחסידות מספרים כי חב"ד חבה לו חלקים ניכרים מיבולו הספרותי העצום של האדמו"ר, שהשתמר בזכרונו באופן מדויק ומשם מצא את דרכם אל הכתב. "הרבי סמך על שחזוריו, ועודד אותו לעסוק בכתיבת ספרי ביאור לתורת החסידות", מספרים בחב"ד. 

ה'חוזר' עם מרן הגראי''ל שטיינמן
ה'חוזר' עם מרן הגראי"ל שטיינמן

הגר"י קאהן כהן הוא כיום הדמות התורנית החשובה ביותר בחסידות חב"ד. הוא נחשב למבאר המוסמך ביותר של תורת אדמו"רי חב"ד, לקובע הטון וסדר היום הרוחני, ולמי שאחראי לידע התורני של רבבות מחסידי חב"ד שלמדו אצלו בחמישים השנים האחרונות, שבהן הוא משמש בתפקיד ה'משפיע' הראשי של ישיבת 'אוהלי תורה' בניו יורק. כמעט כל שליח חב"ד שמכהן כיום ברחבי העולם הוא תלמידו של רבי יואל, שלמד תורה מפיו. 

ה'חוזר' ערך לדפוס אלפי מאמרים שהשמיע האדמו"ר, והיה לאגדת חסידות שדבוקה בתורת האדמו"ר ומפיצה את משנתו. הרבי מליובאוויטש הפקיד בידו את עריכת 'ספר הערכים' - יצירה אנציקלופדית כבירה ומקיפה, בת עשרות כרכים, המקפלת את עולם המושגים של תורת החסידות. 

'פרויקט הערכים' כבר עשרות שנים, ועודנו בעיצומו, כאשר הגר"י קאהן מנצח על צוות תלמידי חכמים השוקדים על המשימה בניו יורק. לראשונה, כרכי 'ספר הערכים' נמכרים השנה ב'יריד החסידות' שמתקיים בבנייני האומה במסגרת אירועי שבוע החסידות, שמכיל למעלה מ-800 כותרים שנמכרים במחיר מסובסד. 

מפגשים נדירים

בשנים האחרונות, כשהחל להופיע בארץ מטעם ארגון 'תורת חב"ד לבני הישיבות' - פגש הגר"י קאהן את גדולי הדור בארץ ישראל מכל החוגים, בהם מרן הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קניבסקי, ידידו הגרב"ד פוברסקי, האדמו"ר מוויז'ניץ, האדמו"ר מתולדות אהרן ועוד. לפני שנתיים עשה היסטוריה כאשר נפגש עם כ"'ק האדמו"ר מבעלזא, במה שנחשב לסיומה של מחלוקת היסטורית ששררה בין חב"ד לבעלזא. 

ה'חוזר' עם כ''ק האדמו''ר מתולדות אהרן
ה'חוזר' עם כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן

שעה תמימה ארך המפגש האמור בבית התלפיות שברחוב דובר שלום. המפגש הנדיר עורר התעניינות והתרגשות בעולם החסידי בכלל, ובחצרות ליובאוויטש ובעלזא בפרט. הפגישה כולה, התאפיינה בגילויי הערכה וחביבות מצד כ"ק האדמו"ר מבעלזא כלפי האורח המייצג תופעה חסידית נדירה, בקנה מידה של דורות. 

לאורך השיחה, האדמו"ר כרה אוזן לכל מילה היוצאת מפי ה'חוזר', והרבה להתעניין על טיב הנהגותיו הטמירות של הרבי מליובאוויטש בעניינים שונים. האדמו"ר מבעלזא שאל על תעניותיו הארוכות, על מנהגו לגבי סעודת שבת, על פשר אי הגעתו לביקור בארץ הקודש. 

שפתו אידיש רוסית, לצד עברית ישראלית שאותה הוא זוכר משנות החמישים, אז עזב את הארץ שאליה לא שב עד להסתלקות רבו, כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. חבריו בישיבת חב"ד בתל אביב, בראשם ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, זוכרים היטב את כשרונותיו של העילוי המופלא, בנו של רבי רפאל כאהן. הדבר בא לידי ביטוי בפגישה יוצאת דופן שנערכה בין ה'חוזר' לראש הישיבה, שהצטרפה לביקור נדיר שערך ה'חוזר' בביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן.

לעורר לבבות לתשובה 

מטרת חייו של ה'חוזר', שנחשב פלא תורני נדיר, היא אחת: להנחיל את לימוד החסידות לענפיה באופן עמוק ורציני. הוא רגיל לומר שעל כל חסיד לדבוק בתורתם העמוקים של רבותיו לא כ'סגולה' ו'עניין', אלא בצורה מעמיקה ונרחבת, המאפשרת התחברות למושכלות החסידות וליסודותיה המולידים אהבת השם ויראתו באופן שלם. 

בשנים האחרונות הוא תומך במפעלו של הרב משה שילת, יו"ר 'תורת חב"ד לבני הישיבות', שמנצח בכל שנה על מכירה מסובסדת של 800 ספרי חסידות לגדוליה וזרמיה, לצד מבחנים בלימוד החסידות הנערכים השבוע לאלפי בחורי ישיבות מכל הזרמים, וכן מיזמים אמנותיים בהשתתפות גדולי הזמר החסידי והישראלי, שנועדו להנחיל את תורת החסידות לקהלים נרחבים. 

ה'חוזר' עם הגרב''ד פוברסקי
ה'חוזר' עם הגרב"ד פוברסקי

 כאמור, בימים אלה עושה הגה"ח רבי יואל כהן ביקור נוסף בארץ, לרגל י"ט כסלו, המצוין בחסידות חב"ד כיום גאולתו של כ"ק האדמו"ר בעל התניא ממאסרו בפטרבורג. אדמו"רי חב"ד ראו במאסר משום קטרוג שמימי על דרכו ועל תורתו של בעל התניא, ולפיכך - השחרור שאירע כעבור חמישים ושלושה ימים מסמל את הסרתה של עננת הקטרוג, שהביא להפצת מעיינותיה של חסידות חב"ד באופן נרחב. בעל התניא עצמו התבטא ש"זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ויתעוררו אלפי לבבות בישראל לתשובה". 

מסעו של הגר"י כהן לארץ, שבמסגרתו ישבו השבוע למעלה משישים אלף איש לשמוע את שיחותיו, היא אפוא ביטוי מובהק לאופן שבו מצוין 'חג הגאולה' של בעל התניא בחסידות חב"ד. 

שתי ההתוועדויות המרכזיות בניצוחו של ה'חוזר' ייערכו ביום רביעי בשעה 21:15 - מעמד סיום התניא של תכנית 'לב לדעת', בהשתתפות אלפי בחורי ישיבות. המעמד הנוסף יהיה ביום חמישי, בין השעות 21:30 עד 03:00 - אז יערוך ה'חוזר' את ההתוועדות המרכזית לכבוד חג הגאולה החב"די.

את ההודעה הזאת התרגשו לקבל חסידי חב"ד בישראל, לצד רבבות שאינם משתייכים רשמית לחסידות אך לומדים את תורת אדמו"רי חב"ד ואוהדים את דרכה: מחר (שלישי) ינחת בארץ הגאון החסיד רבי יואל קאהן, ה'חוזר' הראשי של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל, ומי שרוב כרכי מאמריו ושיחותיו של הרבי שוחזרו ונערכו על ידו במשך השנים. הגר"י קאהן, שנחשב תופעת פלא בעולם התורה החסידי וידוע כגדול המעמיקים בתורת החסידות בדורנו, מיעט במשך עשרות שנים לבקר בארץ ולמעשה לא יצא את גבולות ניו יורק החל משנת תש"י, עקב רצונו לא להחמיץ אף לא שיחה והתוועדות אחת במחיצת האדמו"ר זי"ע. יחד עם זאת, לאחר הסתלקות הרבי בשנת תשנ"ד ערך ביקורים ספורים בארץ לצורך מסירת שיעורים. ב-14 השנים האחרונות הוא נוהג להגיע ארצה פעם בשנה - לקראת אירועי י"ט כסלו שבהם הוא משמש כאורח של גוף העל החב"די להפצת תורת החסידות בקרב בני ישיבות מכל החוגים - 'תורת חב"ד לבני הישיבות'. הגר"י קאהן צפוי להוביל מספר התוועדויות ולמסור מספר שיעורים בפני בחורי ישיבות ואברכים, וזאת במסגרת שבוע החסידות הנערך בשבוע זה בבנייני האומה כחלק מאירועי י"ט כסלו - 'חג הגאולה' שבו מציינים חסידי חב"ד, ובשנים האחרונות אף רבבות שאינם חסידי חב"ד, את יום גאולתו של מייסד החסידות, בעל התניא זי"ע, ממאסרו ברוסיה הצארית לפני 219 שנים בדיוק.  
#לדמותו של 'חויזר'ה'חוזר' של הרבי מליובאוויטש מכהן כ'משפיע' הראשי של ישיבת חב"ד השוכנת בבית מדרשו של הרבי בברוקלין, ותלמידיו הרבים לאורך עשרות שנות השפעה מספרים כי כל רזי תורתה של חסידות חב"ד מקופלים במוחו. הוא נולד בברית המועצות לפני 88 שנים, בשנת תר"צ, לחסיד ר' רפאל נחמן כהן, שלמד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש. בגיל צעיר עלה עם הוריו לארץ ישראל, ולמד בישיבת 'אחי תמימים' בתל אביב, כשבתפקיד ראש הישיבה מכהן הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי זצ"ל. הוא למד בחברותא עם הגאון הגדול רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל, מראשי ישיבת פוניבז' לימים, וידידות נפש נרקמה בין העילוי החב"די לגאון הליטאי.  בשנת תש"י נסע ללמוד בישיבת חב"ד בברוקלין, כשהוא מתכוון להסתופף בצילו של כ"ק האדמו"ר הריי"צ, רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע. כשהגיע לניו יורק נודע לו כי האדמו"ר נלקח לישיבה של מעלה. הוא נשאר בניו יורק והחל לדבוק בחתנו של הרבי, מי שעתיד להתמנות בחלוף שנה אחת לרועם של חסידי חב"ד בכל העולם ולהפוך את החסידות לאימפריה חובקת זרועות תבל. כאשר החלו כישוריו הפנומנאליים להתגלות, ובייחוד כאשר התבלט ביכולתו לאצור בראשו עשרות שעות של שיחות רצופות - היה הגר"י כהן ל'חוזר' הראשי של האדמו"ר. בכל מוצאי שבת ומועד היה יושב מול קבוצת כותבים ומשחזר עשרות שעות של שיחות, שהתפרסו לעתים על פני יומיים של חג ושבת שלאחריהם, כמעט מילה במילה. בחסידות מספרים כי חב"ד חבה לו חלקים ניכרים מיבולו הספרותי העצום של האדמו"ר, שהשתמר בזכרונו באופן מדויק ומשם מצא את דרכם אל הכתב. "הרבי סמך על שחזוריו, ועודד אותו לעסוק בכתיבת ספרי ביאור לתורת החסידות", מספרים בחב"ד. הגר"י קאהן כהן הוא כיום הדמות התורנית החשובה ביותר בחסידות חב"ד. הוא נחשב למבאר המוסמך ביותר של תורת אדמו"רי חב"ד, לקובע הטון וסדר היום הרוחני, ולמי שאחראי לידע התורני של רבבות מחסידי חב"ד שלמדו אצלו בחמישים השנים האחרונות, שבהן הוא משמש בתפקיד ה'משפיע' הראשי של ישיבת 'אוהלי תורה' בניו יורק. כמעט כל שליח חב"ד שמכהן כיום ברחבי העולם הוא תלמידו של רבי יואל, שלמד תורה מפיו. ה'חוזר' ערך לדפוס אלפי מאמרים שהשמיע האדמו"ר, והיה לאגדת חסידות שדבוקה בתורת האדמו"ר ומפיצה את משנתו. הרבי מליובאוויטש הפקיד בידו את עריכת 'ספר הערכים' - יצירה אנציקלופדית כבירה ומקיפה, בת עשרות כרכים, המקפלת את עולם המושגים של תורת החסידות. 'פרויקט הערכים' כבר עשרות שנים, ועודנו בעיצומו, כאשר הגר"י קאהן מנצח על צוות תלמידי חכמים השוקדים על המשימה בניו יורק. לראשונה, כרכי 'ספר הערכים' נמכרים השנה ב'יריד החסידות' שמתקיים בבנייני האומה במסגרת אירועי שבוע החסידות, שמכיל למעלה מ-800 כותרים שנמכרים במחיר מסובסד. 
#מפגשים נדיריםבשנים האחרונות, כשהחל להופיע בארץ מטעם ארגון 'תורת חב"ד לבני הישיבות' - פגש הגר"י קאהן את גדולי הדור בארץ ישראל מכל החוגים, בהם מרן הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קניבסקי, ידידו הגרב"ד פוברסקי, האדמו"ר מוויז'ניץ, האדמו"ר מתולדות אהרן ועוד. לפני שנתיים עשה היסטוריה כאשר נפגש עם כ"'ק האדמו"ר מבעלזא, במה שנחשב לסיומה של מחלוקת היסטורית ששררה בין חב"ד לבעלזא. שעה תמימה ארך המפגש האמור בבית התלפיות שברחוב דובר שלום. המפגש הנדיר עורר התעניינות והתרגשות בעולם החסידי בכלל, ובחצרות ליובאוויטש ובעלזא בפרט. הפגישה כולה, התאפיינה בגילויי הערכה וחביבות מצד כ"ק האדמו"ר מבעלזא כלפי האורח המייצג תופעה חסידית נדירה, בקנה מידה של דורות. לאורך השיחה, האדמו"ר כרה אוזן לכל מילה היוצאת מפי ה'חוזר', והרבה להתעניין על טיב הנהגותיו הטמירות של הרבי מליובאוויטש בעניינים שונים. האדמו"ר מבעלזא שאל על תעניותיו הארוכות, על מנהגו לגבי סעודת שבת, על פשר אי הגעתו לביקור בארץ הקודש. שפתו אידיש רוסית, לצד עברית ישראלית שאותה הוא זוכר משנות החמישים, אז עזב את הארץ שאליה לא שב עד להסתלקות רבו, כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. חבריו בישיבת חב"ד בתל אביב, בראשם ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי, זוכרים היטב את כשרונותיו של העילוי המופלא, בנו של רבי רפאל כאהן. הדבר בא לידי ביטוי בפגישה יוצאת דופן שנערכה בין ה'חוזר' לראש הישיבה, שהצטרפה לביקור נדיר שערך ה'חוזר' בביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן.
#לעורר לבבות לתשובה מטרת חייו של ה'חוזר', שנחשב פלא תורני נדיר, היא אחת: להנחיל את לימוד החסידות לענפיה באופן עמוק ורציני. הוא רגיל לומר שעל כל חסיד לדבוק בתורתם העמוקים של רבותיו לא כ'סגולה' ו'עניין', אלא בצורה מעמיקה ונרחבת, המאפשרת התחברות למושכלות החסידות וליסודותיה המולידים אהבת השם ויראתו באופן שלם. בשנים האחרונות הוא תומך במפעלו של הרב משה שילת, יו"ר 'תורת חב"ד לבני הישיבות', שמנצח בכל שנה על מכירה מסובסדת של 800 ספרי חסידות לגדוליה וזרמיה, לצד מבחנים בלימוד החסידות הנערכים השבוע לאלפי בחורי ישיבות מכל הזרמים, וכן מיזמים אמנותיים בהשתתפות גדולי הזמר החסידי והישראלי, שנועדו להנחיל את תורת החסידות לקהלים נרחבים.  כאמור, בימים אלה עושה הגה"ח רבי יואל כהן ביקור נוסף בארץ, לרגל י"ט כסלו, המצוין בחסידות חב"ד כיום גאולתו של כ"ק האדמו"ר בעל התניא ממאסרו בפטרבורג. אדמו"רי חב"ד ראו במאסר משום קטרוג שמימי על דרכו ועל תורתו של בעל התניא, ולפיכך - השחרור שאירע כעבור חמישים ושלושה ימים מסמל את הסרתה של עננת הקטרוג, שהביא להפצת מעיינותיה של חסידות חב"ד באופן נרחב. בעל התניא עצמו התבטא ש"זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ויתעוררו אלפי לבבות בישראל לתשובה". מסעו של הגר"י כהן לארץ, שבמסגרתו ישבו השבוע למעלה משישים אלף איש לשמוע את שיחותיו, היא אפוא ביטוי מובהק לאופן שבו מצוין 'חג הגאולה' של בעל התניא בחסידות חב"ד. שתי ההתוועדויות המרכזיות בניצוחו של ה'חוזר' ייערכו ביום רביעי בשעה 21:15 - מעמד סיום התניא של תכנית 'לב לדעת', בהשתתפות אלפי בחורי ישיבות. המעמד הנוסף יהיה ביום חמישי, בין השעות 21:30 עד 03:00 - אז יערוך ה'חוזר' את ההתוועדות המרכזית לכבוד חג הגאולה החב"די.