אאא

אורחים מעניינים הגיעו השבת לתפילות ולטיש בחצר הקודש גור בירושלים.

המדובר בראשי הישיבות הליטאיות היוקרתיות פוניבז' וחברון, נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן, וראש ישיבת חברון הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין.

מתברר כי השניים הנשואים לנשים שמוצאן ממשפחת חסידי גור הגיעו להשתתף בשמחות משפחתיות שהתקיימו בחצר חסידות גור.

הרב כהנמן הנשוי בזיווג שני לחסידת גור השתתף בתפילה וזכה לכבוד רב על ידי עסקני החסידות והרב פרבשטיין השתתף בטיש בליל שבת וזכה אף הוא לכבוד מהאדמו"ר.