אאא

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף,  הקדיש אמש (מוצ"ש) את שיעורו השבועי לסוגיית הנסיעה ברכבת ישראל, בשל חילולי השבת המבוצעים על ידי יהודים העובדים על שיפוץ והקמת המסילות. 

לאחר שיעור, שנמשך כשעה, פסק הגר"י יוסף: "הלכה למעשה: מותר לנסוע ברכבת, ביום חול, למרות שאני יודע שמכאן לקריית גת, עשו חלק מהפסים בשבת. מעיקר הדין מותר. זה שולחן ערוך אורח חיים".

הרב הראשי הוסיף: "שולחן ערוך החמישי, זה כבר שיקול דעת של גדולי הדור. אם היו חושבים גדולי הדור, שאם יעשו קנס שלא לנוסע ברכבת, וזה יכריח אותם שלא יעשו את העבודות ברכבת, שיעשו את זה. זה שולחן ערוך החמישי. אבל שולחן ערוך שאמרתי עכשיו, אין טעם לאסור".