אאא

פרסום ראשון: המשרד לשירותי דת יוצא בימים אלו למכרז על תפקיד היועץ המשפטי למשרד, וזה לאחר בחירתו של היועמ"ש הקודם, עו"ד ישראל פת, לתפקיד שופט בית משפט השלום בראשון לציון. 

יצוין כי לתפקיד היועמ"ש יש משמעות גדולה, בטח במשרד לשירותי דת. שכן, אם ירצה, יכול לעצור בחירת רבני ערים, עצירת תקציבים ועוד. 

במכרז מפורטות הסמכויות של היועמ"ש, כך למשל: "הכנת הצעות החוק הממשלתיות בתחום הפעילות של המשרד, עיבוד תזכירי חוק והעברתם להערות משרדי הממשלה ולנוגעים בדבר על מנת לערוך טיוטת חוק בשיתוף עם משרד המשפטים. מתן חוות דעת לגבי הצעות חוקים של משרדים אחרים ושל חברי כנסת הנוגעות לתחומי פעילותו של המשרד והופעה בפני ועדות שרים".

כמו כן: "ייעוץ לשר, למנהל הכללי ולגורמים שונים במשרד בשאלות משפטיות הקשורות בשטחי פעולתו של המשרד. בחינה של הצעות להקמת תאגידים במסגרת פעילותו של המשרד וסיוע בפעילות המשפטית הנדרשת. ניסוח הסכמים ואמנות בינלאומיות בשטח עבודת המשרד, השתתפות במשא ומתן, בדיקה של אישור או אשרור האמנה וכן של ההיבטים המשפטיים הפנימיים והבינלאומיים ומעקב אחר יישום האמנה".

דרישות סף בכדי לזכות בתפקיד: רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין. בניסיון בעבודה משפטית. ניסיון במספר תחומים משפטיים לרבות מתן יעוץ משפטי, קידום חקיקה, הובלת הליכים משפטיים.