אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים' ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד', התייחס במהלך שיעור שמסר בשבוע שעבר, לרבנים החולקים עליו וקרא שלא להתייחס לזה.

"הרבה אנשים מדברים עלי" פתח הגר"מ מאזוז את דבריו ואמר: "השבוע קיבלתי חוברת "אור עליון" - שמוציאים אותה פעם בחודש - וכתוב שם ששמע שמישהו דיבר וחירף וגידף אותו על זה שהוא מזכיר אותי, ואח"כ הוא הלך לחידון ב"קול ברמה" וכולו בכעס וצער, שאלו אותו: למה אתה כועס? וענה להם".  הרב הוסיף: "אבל אני אתן לו עצה טובה, לא להתווכח בכלל, ומי שידבר עלי תעבור לנושא אחר, ואם הוא לא רוצה להרפות אז תצא משם".

לדבריו: "יש לי הרבה חברים רבנים גדולים שרבו נגדם ככה, ואפילו מאה שנה אחרי פטירתם. הרמב"ם הוא אחד מהם, ובשנת חמשת אלפים נ' בערך - כמעט מאה שנה אחרי פטירתו  - באו אנשים רשעים שמחקו מה שכתוב על המצבה שלו, וכתבו: "פה נטמן המוחרם והמין פלוני אלמוני". רבי דוד הנכד שלו שמע על זה, והחרים אותם. ובאותו היום מתו חמשים איש מהם.

".אבל הרמב"ם לא היה עונה להם, וכתב לתלמידים שלו: אל תענו להם על זה, אלא תנו להם לדבר ו'להתפרק'".