אאא

ימים של הכרעה: ב'פלג הירושלמי' מגיבים הבוקר (שלישי) למתווה הגיוס החדש שהציגה הוועדה המקצועית שהקים שר הביטחון אביגדור ליברמן, ותוקפים את "רפיסות הרוח" של הנציגים החרדים בכנסת, ש"ס ו'יהדות התורה'.

בהודעת 'הפלג' נאמר: עולם התורה מציין היום את תחילתו של פרק נוסף במאבק העיקש נגד גזירת השמד הרוחני, שמטילים עליו גורמי השלטון. הללו בחנו היטב את רפיסות רוחם של הנציגות החרדית בכנסת אל מול גזירת היעדים והמכסות שהפילה חללים רבים מתוך היכלי עולם התורה, כשהללו עודדו והמריצו באופן רשמי את חורבן היהדות".

:זעקות השבר שנשמעים מפיהם של הנציגים החרדים הם על תקציבים וכספים" תקפו בפלג הירושלמי והוסיפו: "ומילה לא על גורלם האכזר של אלפי בחורי החמד שיאלצו לשמש כבשר תותחים ולהתגייס רח"ל לצבא השמד, כתמורה וכקרבן עבור המשך קיומם של הישיבות - חבריהם ואחיהם לספסל הישיבה".

בסיום ההודעה נאמר כי: "רבני הוועדה להצלת עולם התורה ייכנסו למעונם של גדולי התורה, ויציגו בפניהם את תזכיר החוק ההרסני שמטרתו חורבן עולם התורה באופן המוצהר, וישמעו מהם את דבר המערכה - כדת מה לעשות, וכיצד לפעול נוכח פני הגזירות החדשות המשמשות ובאות נגד כלל עולם התורה בארץ ישראל".

פרוש הוסיף כי: "המתווה החדש משתרע על 21 עמודים כולל הרבה פרטים חדשים שיש להתעמק בהן וללמוד מהן את ההשלכות העתידיות לגבי המשך הסדר מעמדן של בני הישיבות ורק לאחר שיובררו כל הפרטים נוכל להציג את המכלול לפני מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א שהם יורו לנו את הדרך אשר נלך בה".

כזכור, אתמול תקף יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי  את הסנקציות הכלכליות ואמר: "סיעת ש"ס מביעה מורת רוח על הניסיון להעניש את לומדי התורה על ידי הפחתת תקציבי המוסדות. לא ניתן יד לכל פגיעה במעמדם של בני הישיבות". 

 בעיקרי המלצות הוועדה נכתב בין היתר בהקשר של יעדי גיוס: הומלץ להתבסס על שיעורי הגיוס הקיימים כנקודת מוצא, תוך קביעת שיעור גיוס התחלתי לצה"ל של 3,100 משרתים (על בסיס כ-3000 חרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת גיוס 2017) ושיעור השתלבות התחלתי בשירות הלאומי של 600 משרתים (על בסיס כ-530 חרדים שהשתלבו בשירות הלאומי בשנת גיוס 2017).

באשר לסנקציות הכלכליות נכתב: לא תהיינה השלכות בפועל לאי השגת היעדים במהלך השנתיים הראשונות לתקופת הביניים. החל מהשנה השלישית לתיקון החוק, שיעור גיוס בפועל הנופל מ-95% מיעד הגיוס השנתי יביא לצמצום בהיקף התמיכה הכוללת בישיבות (למעט ישיבות בהן קיימים שיעורי גיוס מעל לרף מסוים). יעדי הגיוס לא ישונו במקביל לצמצום התמיכות. ההשלכות הכלכליות ייקבעו בחוק והן תגברנה ככל שלא יושגו היעדים במשך מספר שנים רצופות.