אאא

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן הגיע לנחם את ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין ושוחח עמו בנושא הגיוס.

עם כניסתו, ציין הגר"ג כי זו טרחה גדולה במיוחד להגיע מירושלים עם עול הציבור ועול הישיבה, והגר"ש השיב: "ברוך הנותן ליעף כח". לאחר מכן ניחם הגר"ש את הגר"ג ובהמשך דבריו העלה את סוגיית הגיוס.

"יש בעיה של הגיוס ומאיימים על תקציבים, אנחנו לא חיים מהתקציבים, אנחנו הצבא של הקב"ה, לכן נקראים יוצאי צבא", אמר נשיא המועצת. ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין השיב כי "הכל תלוי בזכויות, אין מה לדאוג".

ראש הישיבה הגר"ש כהן ציטט את דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה על שבט לוי, ואז הוסיף הגרי"ג כי "בשיתוף פעולה של כולם יחד, לא יהיו שום גזירות ואין מה לדאוג".

נשיא המועצת הוסיף כי "אחינו הטועים לא יודעים מה זה בן תורה, אבל כשמתקרבים הם שמחים שבנם בתורה. יש לנו הורים שרוצים שבנם ילך לצבא, התלמידים נשמעים לי יותר מבנים, שום אחד לא הולך לצבא, כשמתחתנים, אבא שלהם אומר לי תודה, לא תהיה שום כפיה".

צפו בתיעוד וידאו מהשיחה המלאה