אאא

היום, יום ראשון מציין עם ישראל את צום י"ז בתמוז שנדחה משבת קודש, לזכר חורבן בית המקדש.

בצום, אנו מציינים את היום שבו הובקעה חומת ירושלים - לפני חורבן בית המקדש השני. במשנה במסכת תענית נכתב כי בי"ז בתמוז אירעו חמישה אסונות: נשתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה והועמד צלם בהיכל.

 רחבת הכותל המערבי, הבוקר - הומה במתפללים (צילום: חדשות הכותל המערבי)

יום זה מתאפיין בהמונים שפוקדים את שריד בית מקדשנו, רחבת הכותל המערבי, בתפילה ובכייה על חורבן בית המקדש ותפילה לכינונו מחדש.

 הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)

אך בעוד רחבת הכותל המערבי הומה במתפללים, החל מהנץ החמה, הרי שהרחבה הרפורמית בקשת רובינסון, עומדת בשיממונה, גם ביום נשגב זה.

הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
הרחבה הרפורמית הבוקר, ריקה (צילום: חדשות הכותל המערבי)
רחבת הכותל המערבי, הבוקר - הומה במתפללים (צילום: חדשות הכותל המערבי)
רחבת הכותל המערבי, הבוקר - הומה במתפללים (צילום: חדשות הכותל המערבי)
רחבת הכותל המערבי, הבוקר - הומה במתפללים (צילום: חדשות הכותל המערבי)
רחבת הכותל המערבי, הבוקר - הומה במתפללים (צילום: חדשות הכותל המערבי)