אאא

הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת 'עטרת כהנים' ומבכירי רבני הציונות הדתית,  והרב יהודה בן ישי מראשי 'מכון מאיר' בירושלים מפרסמים מכתבי תמיכה במועמדות של השר זאב אלקין לראשות העיר ירושלים. 

במכתב ששלח הרב שלמה אבינר לאלקין, כתב: "מאוד שמחתי על החלטתך להתייצב לתפקיד ראש העיר ירושלים כי בזכות עמידתך הנחושה על קדושתה של ירושלים ונסיונך הציבורי המוצלח, ודאי תביא ברכה לעיר קודשינו".

בהמשך מכתבו חיזק את העובדה כי אלקין השקיע רבות בירושלים. לדבריו, אלקין יצליח בתור ראש העיר "גם במובן הרוחני, גם במובן הלאומי, גם במובן החברתי וגם במובן הכלכלי".

"קדושתה של ירושלים ונסיונך הציבורי המוצלח, ודאי תביא ברכה לעיר קודשינו", הוסיף הרב. 

מכתב נוסף שקיבל  אלקין היה מהרב יהודה בן ישי, ראש מכון אורה, מרבני מכון מאיר ורב קהילה בשכונת בקעה בירושלים בו כתב הרב "ידועות לנו עמדותיך הנאמנות לשלמות העם, התורה והארץ".

"מתוך זה" הוסיף "מובטחים אנחנו ששלמותה של ירושלים ושלמות אופיה הנצחי כבירת ישראל יהיו נר לרגליך בבואך למלא את השליחות של הנהגת העיר להמשך בניינה".