אאא

שעות ספורות לפני שראש הממשלה בנימין נתניהו אמור לכנס את 'ועדת העתיקות', לאשר את השיפוץ ברחבת הכותל הדרומי - המשמשת את הרפורמים, חבר הוועדה החרדי, השר לשירותי דת דוד אזולאי, הודיע לראש הממשלה כי החליט להתפטר מהוועדה. כעת, הוועדה לא תוכל להתכנס עד למינוי חבר נוסף במקומו של אזולאי, ובכך האישור להרחבת הרחבה, יידחה.

בציוץ בטוויטר, כתב השר אזולאי: "ועשית ככל אשר יורך. בהתאם להוראת נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן הגשתי את התפטרותי לראש הממשלה מועדת העתיקות. בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה אני אמשיך להתנגד לפשרות שונות ומשונות בכותל".

התפטרות אזולאי מגיעה לאחר התפטרות שרת התרבות מירי רגב ושרת המשפטים איילת שקד, שבמקומם מונו לתפקיד נתניהו כיו"ר והשר יובל שטייניץ כחבר ועדה. 

במכתב לרה"מ נתניהו כתב השר אזולאי: "נוכח הודעותיהן של שרת המשפטים ושרת התרבות כי אינן יכולות לתמוך בוועדת השרים הנ״ל בהחלטה שתאפשר הקמת רחבה חדשה המיועדת לתפילה מעורבת של נשים וגברים שלא לפי ההלכה והרבנות הראשית לישראל. 

מכתב ההתפטרות
מכתב ההתפטרות
הגדלה

"ולאור החלטתך להעביר את סמכויות השרים חברי הועדה להרכב חדש וספציפי על מנת שתוכל להשיג רוב להקמת רחבה חדשה המיועדת לכינוס בערבוביה של נשים וגברים שלא על פי ההלכה והרבנות הראשית לישראל בכותל המערבי".

אזולאי מודיע על ההתפטרות וכותב: "לפיכך הסקתי שבעצם כבר התקבלה החלטה עוד טרם כינוס הועדה ולפני שנשקלו השיקולים הנוגעים לעניין. ואין זה אלא מס שפתיים. איני מוכן לעשות שקר בנפשי ולהיות שותף למהלך שכזה.  בנסיבות מצערות אלו אבקש לפרוש מחברותי בוועדה זו".

יצוין כי ספק אם השר דוד אזולאי יכול להתפטר מהוועדה, שכן הוא השר לשירותי דת, כך שבכדי להתפטר מהוועדה הוא צריך להתפטר מתפקידו כשר הדתות מאחר וזו הסמכות שלו במשרד.

כזכור, רבה של ירושלים, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, שיגר בסוף השבוע מכתב לשר אזולאי, בו ביקש ממנו להתפטר מהוועדה: "אנא יעשה כת"ר למען קדושת הכותל המערבי שריד בית מקדשנו, שלא יחולל ולא ירמסוהו ברגל גאוה, אלו שמתנגדים לכל דבר שבקדושה", בהמשך מפרט הרב את הבקשה שעשויה לגרום לעיכוב בעבודות השיפוץ וההרחבה של הרחבה הדרומית "אם כבודו יתפטר מועדת השרים לענייני עתיקות שמיועדים לתכלית דתית".