אאא

בזמן שרבנים ספרדים מעלים טענות כי חוק הגיוס פוגע דווקא בתלמידי הישיבות הספרדיות, שאלו הם שיצטרכו למלא את המכסות והיעדים של צה"ל, ראשי ישיבות ספרדיות בכירים מעולם התורה הספרדי, יוצאים בקו ברור ובתמיכה בהתנהלות חברי הכנסת החרדים. 

על המכתב חתומים בין היתר: רבי אליהו דוד אוחנה - ראש ישיבת 'שיח יצחק', רבי ראובן אלקיים - ראש ישיבת 'רינת התלמוד', רבי משה הלוי - ראש ישיבת 'תפארת הלוי', רבי  מאיר ועקנין - ראש ישיבת 'אורחות מאיר', רבי שמעון זיאת - ראש ישיבת 'יסודות', רבי בצלאל טולדאנו - ראש ישיבת 'זוהר התורה',  רבי ישי טולדאנו - ראש ישיבת 'דעת חיים', רבי רפאל ברוך טולדאנו -  ראש ישיבת 'אור ברוך' ורבי אברהם סלים - ראש ישיבת 'מאור התורה'.

במכתב הרבנים כותבים ראשי הישיבות: "אנו החתומים מטה שזכינו לסיעתא דשמיא לבנות ולהוביל את רוב בניין ומניין של עולם התורה יוצאי עדות המזרח.  מחזקים בזה את שלוחי דרבנן חברי הכנסת של הסיעות החרדיות אשר עומדים בחזית בנושא הסדר הדיחוי של בני הישיבות בצורה מעוררת כבוד ובמסירות ואינם נרתעים ממחרפיהם. 

"ברכותינו שיזכו שלוחי דרבנן וכל המשתדלים והמסייעים לסיים את שליחותם בעניין זה על צד היותר טוב ובסיעתא דשמיא.
ולעת הזאת הננו להזהיר כל אחד ואחד מבני הישיבות והכוללים לנהוג באחריות ולהיענות לזימוני הרשויות הצבא להגשת הדיחוי ולהגיש את כל הניירת בזמן כנדרש כדי להסדיר את מעמדו כבן ישיבה.

"בכל מקרה של בעייה (או אי הגעת זימון) יש לפנות לקבלת הדרכה למממונה שבל ישיבה שאחראי על הגשת הדחיות. וברוך השם שזכינו לראות סיעתא דשמיא שכל בחור ואברך המקפיד על ההוראות אין לו שום בעיה והסתבכות וכל המקבל על עצמו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ וזכינו שגדולי ישראל מלווים אותנו בכל צעד ושעל לדאוג לכל יחיד ויחיד שיוכל להמשיך לעסוק בתורה". המכתב פורסם הבוקר ב'יתד נאמן'. 

המכתב החריף יותר היה דווקא של הגאון רבי בצלאל פנחסי, ראש ישיבת 'ברכת אפרים', שכתב: "חלילה להיגרר אחר אותה כת, שלצערנו פרקו מעליהם עול מנהיגות הדור ומקיימים בעצמם את אשר יגור ממנו משה רבנו בפרשת השבוע 'ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה', ואיש הישר בעיניו יעשה".