אאא

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי התבטא כי המשיח נולד בשבת האחרונה, ט' באב, וכי הגאולה עתידה להתרחש בכל רגע. דבריו של הגר"ח הפכו לשיחת היום בכלי התקשורת ברחבי העולם.

על פי הדיווח בעיתון דיילי סטאר הבריטי, הגר"ח קנייבסקי התייחס לגאולה ואמר כי היא עתידה להתרחש בכל רגע. הגאולה מוכנה ומזומנת והמשיח נמצא בפתח, עורר מרן שר התורה את מקורביו.

הגר"ח ציטט את דברי הגמרא במסכת ברכות תלמוד ירושלמי וכן את מדרש רבה על מגילת איכה בהם נאמר כי ביום החורבן תשעה באב נולד המשיח.

"נראה שחז"ל רצו לומר בזה כי אף שנחרב המקדש, מכל מקום הגאולה קיימת והמשיח נמצא וחי בתוכינו ועובר לגוף אחר בכל דור ודור, מצוטט רבי חיים קנייבסקי בעיתון הידוע.

"זו בשורה שאין להתייאש, כי הנה הגאולה מוכנה וכשנזכה, נגאל מייד בקרוב", הוסיף הגר"ח.

על פי הדיווח בדיילי סטאר שר התורה מסביר כי הרדיפות ללומדי התורה בדורנו הם סימן נוסף לביאת המשיח. רבי חיים כי המשיח יבוא בהיסח הדעת כדברי הרמב"ם וכי כולנו מקווים שיקרה בקרוב ממש.