אאא

ועדה מיוחדת ברבנות הראשית, בה ישב בין היתר היועמ"ש לרבנות עו"ד הראל גולדברג, תפקח על עבודתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במועצת הרבנות הראשית בכל הקשור לנושא הכשרות, וזה מחשש לניגוד עניינים עם בד"צ 'בית יוסף' בראשות אחיו הרב משה יוסף. 

במכתב שכתבה המשנה ליועמ"ש דינה סיבלר, בידיעת היועמ"ש אביחי מנדבליט, ונחשף הבוקר על ידי העיתונאי אהרן רבינוביץ ב'הארץ', כותבת זילבר לגר"י יוסף: "ביחס לשאר העניינים בתחום הכשרות, לנוכח ההשפעה האפשרית על הבד"צים הפרטיים, כבודו יוכל לטפל בעניין תוך מעורבות של יועמ"ש הרבנות ושל ועדת משנה מיוחדת של המועצה שתוקם לצורך כך".

המכתב של זילבר מגיע בשל העובדה כי בימים אלו חלפו חמש שנים מאז כניסתו לתפקיד. כך שהגר"י יוסף סיים את תפקידו כנשיא בית הדין הגדול והחל לשמש כנשיא מועצת הרבנות הראשית. 

לדבריה: "ועדת המשנה תהיה מורכבת מכבודו ומשני חברים נוספים אשר זהותם תקבע על ידי מועצת הרבנות הראשית בהתייעצות עם יועמ"ש הרבנות".

זילבר קובעת כי הראשל"צ "לא יקבל החלטה ולא ייתן לרבנות הראשית הוראות והנחיות אלא במסגרת ועדת המשנה".

המשנה ליועמ"ש מוסיפה כי: "במקרים שבהם יתעורר ספק כיצד לסווג את העניין הנדון, יש להפנות את העניין ליועמ"ש הרבנות אשר יתייעץ במידת הצורך עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה", לדבריה: "ההסדר כולו ייקבע לבחינה חוזרת בתוך שנה".

יצוין כי ברבנות הראשית גוברים הערכות כי הגר"י יוסף יבקש להסיר מעליו את אחריות הכשרות ולהעבירה לידי חבר מועצה אחר. 

מלשכת הגר"י יוסף נמסר: "הרב הראשי לישראל פועל בצמוד ובמשותף עם היועמ"ש לממשלה לגיבוש הסדר ניגוד עניינים כפי המקובל ובכוונתו לפעול מתוקף תפקידו בכל ענייני הרבנות הראשית ובכפוף להסדר".