אאא

במהלך היממה הקרובה (רביעי)  צפוי לעבור כ"ק האדמו"ר מסקווירא ניתוח באחת מעיניו על מנת לשפר את ראייתו.

הניתוח צפוי להתבצע בבית החולים קולומביה שבמנהטן על ידי רופא מומחה שמטפל בנושאי קרטרט בעיניים.

לפני תקופה עבר הרבי ניתוח בעין השנייה שהצליח, בסיעתא דשמיא, והיום יטופל הרבי בעינו השניה.

בית דין צדק של קהילת סקווירא קוראים לציבור הרחב להתפלל בשעת הניתוח לרפואתו של המנהיג הרוחני.

בהודעה שהוציאו חברי בית הדין נכתב: "הננו בזה להודיע לכל אנ"ש כי לאור הניתוח שעובר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א על העיניים למחר ביום הרביעי, על כן יאמרו כל המנינים אחר תפלת שחרית ספר רביעי שבתהלים והיהי רצון' שלאחריו, לרפואתו השלימה והמהירה של עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

"וה' ברחמיו יקבל ברחמים וברצון את תפלתנו, וישלח לנו רפואות וישועות בכלל ובפרט אכי"ר".