אאא

לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט איים היום (רביעי) על הרבנות הראשית כי יבוטל מונופול הכשרות שלה במדיה אם לא תיושם מיידית פסיקת בג"ץ המחייבת ניתוק מוחלט של היחסים הכספיים בין משגיחי הכשרות לבעלי העסקים המושגחים, מגיעה תגובתו הנחרצת של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית משיב ליועהמ"ש במכתב ברור, בו הוא כותב בין היתר: "הרבנות הראשית עשתה את כל אשר לאל ידה ואימצה לא בלי התלבטות את עקרון הפרדת משגיח-מושגח, מתוך הבנה שהגם שמבחינה הלכתית המשך המצב הקיים הוא לא בלתי אפשרי, עדיין יש להתחשב בנורמות המשפטיות הנוהגות, ועל מנת להגביר את אמון הציבור בכשרות הממלכתית".

"יחד עם זאת", ממשיך הגר"י יוסף, "כעולה מהחלטת הממשלה, קיים צורך נחוץ לוודא כי אלפי המשגיחים לא יהיו הקרבן של יישום ההחלטה הנ"ל ובפרט לוודא שהפגיעה במשגיחים לא תפגע באיכות הכשרות שהיא בעיני הרבנות הראשית עקרון העל מעל יתר הערכים".

לדברי הראש"ל, "גורמי הרבנות הראשית והממשלה פעלו ופועלים לעשות כל שביכולתם ולהפוך אבן על אבן על מנת למצוא פתרונות שיאיינו את הפגיעה החמורה האפשרית בציבור אלפי המשגיחים, פגיעה שתוביל ממילא לפגיעה באיכות הכשרות עצמה. לא יעלה על הדעת כי יינקט פתרון אשר בכל המגזרים במשק הולך הוא ועובר מן העולם בדמות הפיכתם של אנשים עובדים לפועלים בחברות כח אדם תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם וללא כל אופק לשינוי בעתיד הקרוב".

מכתבו של הגר''י יוסף למנדלבליט (סריקה)
מכתבו של הגר"י יוסף למנדלבליט (סריקה)
הגדלה

"למרות החלטת מועצת הרבנות הראשית ולמרות החלטת הממשלה, עדיין קיים חשש לפגיעה אנושה במשגיחי הכשרות ככל שלא יימצא פתרון ראוי ומיטבי... לא יעלה על הדעת שמאמצים אלה והרצון לבחון חלופות נוספות יעמדו לרועץ אצל בית המשפט, שאף הוא חייב להיות שותף לרצון למנוע את הפגיעה באלפי עובדים".

ובפניה אישית ליועץ חובש הכיפה, כותב הגר"י יוסף: "אני פונה אליך ומבקש כי תהיה שותף למאמצים אלה ותפעל לבקשת ארכה משמעותית מבית המשפט העליון באופן כזה שיתאפשר גיבוש פתרון שיאיין את הפגיעה כאמור, יש להעמיד את בית המשפט ולפרוש פניו את היריעה הרחבה והמשמעות של היעדר מתן ארכה למיצוי האפשרות לצמצום הפגיעה, בטוחני כי בית המשפט לא יאטום אזניו משמוע את זעקתם של אלפי עובדים אשר תנאיהם זכויותיהם ומטה לחמם עומדים בסכנה. בפרק הזמן הזה אבקש את מעורבותך האישית בקיום דיון בהשתתפותך שיכלול את כל הגורמים הרלבנטיים ושעיקר תכליתו יהיה בחינת החלופות וצמצום הפגיעה כאמור".

"אציין, כי הפתרון הפשוט שימנע כל פגיעה במשגיחי הכשרות הוא קליטת משגיחי הכשרות כעובדים במועצות הדתיות, פתרון שמשום מה משרד האוצר מסרב לאשרו. פתרון זה עומד בקנה אחד עם עקרון הפרדת משגיח מושגח ובד בבד מעלה באופן משמעותי את מעלת ואיכות הכשרות. לכן, אבקש בנוסף כי תפעיל את השפעתך גם במישור זה לכפות על משרד האוצר ליישם את הפתרון האמור ובכך לשים קץ לסאגה המתמשכת. הבחירה בדרך הקלה, שהיא פגיעה בציבור החלש של משגיחי הכשרות והותרת הזירה לבית המשפט איננה הפתרון הרצוי והנכון".

"אך זה עתה התפנו ידיי מעיסוק במלאכת בית הדין ונכנסתי לתפקידי כנשיא מועצת הרבנות הראשית הממונה על הכשרות, ומאז, לא נתתי שינה לעיני ותנומה לעפעפי בניסיון להציל, לתקן ולשפר את מערך הכשרות. ואני תפילה להשי"ת שלא תצא תקלה תחת ידי", מסיים הראש"ל את מכתבו למנדלבליט.