אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יד' אלול תשע"ח, שבת כי תצא

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:34, יציאה 19:54

תל אביב - כניסה 18:54, יציאה 19:56

מודיעין עילית - כניסה 18:53, יציאה 19:55

אלעד - כניסה 18:54, יציאה 19:56

בית שמש: כניסה 18:36, יציאה 19:51

חיפה - כניסה 18:45, יציאה 19:52

צפת - כניסה 18:48, יציאה 19:51

באר שבע - כניסה 18:53, יציאה 19:55

בעולם:

פריז - כניסה 20:31, יציאה 21:38

לונדון - כניסה 19:49, יציאה 20:57

ניו יורק - כניסה 19:22, יציאה 20:22

אומן - כניסה 19:39, יציאה 20:46