אאא

מנחות, דף ל' - יום ראשון, ערב ראש השנה:

 

 

מנחות, דף ל"א - יום שני - א' דראש השנה: