אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יב' תשרי תשע"ט, שבת האזינו

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:58, יציאה 19:14

תל אביב - כניסה 18:18, יציאה 19:20

מודיעין עילית - כניסה 18:17, יציאה 19:19

אלעד - כניסה 18:18, יציאה 19:20

בית שמש: כניסה 18:00, יציאה 19:14

חיפה - כניסה 18:10, יציאה 19:20

צפת - כניסה 18:16, יציאה 19:18

באר שבע - כניסה 18:18, יציאה 19:20

בעולם:

פריז - כניסה 19:33, יציאה 20:36

לונדון - כניסה 18:46, יציאה 19:49

ניו יורק - כניסה 18:36, יציאה 19:34

אומן - כניסה 18:41, יציאה 19:45