אאא

במשך כעשרים שנה, נהגו בישיבת תפרח לקיים בהקפות שניות טקס שדימה חופה עם טלית ונרות, בתוכה צעד ראש הישיבה עם ספר תורה בידיו, כאשר משני צדדיו ראשי הישיבה מובילים אותו אל ארון הקודש, להחזרת ספר התורה עם סיום ההקפות. 

בישיבה המסוגרת מעולם לא תיעדו את הטקס, עד השנה שעברה בה אחד מצעירי הישוב צילם והסריט את הטקס. התיעוד הגיע לידי "כיכר השבת" ופורסם בערב החג.

השנה, במוצאי שמחת תורה עם סיום ההקפות השניות, כאשר נערכו בישיבה לקיום החופה, סירב ראש הישיבה הגר"א פילץ לקיים את הטקס, וזאת בשל התיעוד שדלף.

ראש הישיבה אמר לבחורים המבוגרים שהיו סביבו כי החליט כך בשל העובדה שמחוץ לישיבה הציבור מזלזל בטקס. "ברחוב חושבים שזו הצגה", אמר ראש הישיבה והורה כי בשל כך "אין לקיימו".

לבסוף לאחר דיון בין ראשי הישיבה הניגון הוחלף ובמקומו נוגן ניגון הד' בבות.