אאא

השבוע לפני שלושים שנ, בכ"ח בתשרי תשמ"ט, נערך בבנייני האומה בירושלים כנס היסוד לתנועת "דגל התורה" שסימנה "עץ", בהשתתפות מרנן הגראמ"מ שך זצ"ל, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ויבדלחט"א מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מבעלזא. 


כנס היסוד להקמת 'דגל התורה'

מרן ראש הישיבה הרב שך זצ"ל נכנס לאולם, כששירה אדירה של "ימים על ימי מלך תוסיף" מלווה אותו, וכשהוא מלווה במרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ובמרן הגר"ח קנייבסקי, כשעל הבמה ישובים עשרות מגדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה.

את הכינוס פתח יו"ר 'דגל התורה' כיום, משה גפני, שהזמין את ראש הרשימה, הרב אברהם רביץ זצ"ל, לשאת את דבריו, במהלכם אמר: "לא נשמע בקול הגדולים, אנחנו נעשה מה שגדולי התורה אומרים", והוסיף כי "אנחנו קיימים יען אנחנו קיימים".

את המשא המרכזי בכנס היסוד, נשא לפני שלושים שנה בדיוק מרן הרב שך זצ"ל, שאמר: "הוציאו אותנו מאגודת ישראל, וכי מהי אגודת ישראל? אגודת ישראל היא חיבור של אנשים חרדים, אם כן אנחנו אגודת ישראל".

מאחורי מרן הרב שך זצ"ל ניתן לראות את הגרב"ש דויטש שפרש מ'דגל התורה' לפני חמש שנים, ובשולחן המזרח ניתן לראות אף את הגר"ש אוירבך זצ"ל, שפרש גם הוא מ'דגל' והקים את 'הפלג הירושלמי'.

שלושים שנה אחרי, נדמה שההיסטוריה חוזרת - כאשר בצל הבחירות לרשויות המקומיות, הפילוג בין החסידים לליטאים חוזר בחלק מהערים, והאותיות עץ שוב בשימוש.