אאא

חכמינו תקנו לשאול ולבקש מהשם יתברך על ירידת גשמים - "ותן טל ומטר לברכה" - ב"ברכת השנים" - החל מליל ז' במר-חשון, זאת לאחר שבשמיני עצרת, התחלנו לומר בתפילת מוסף "משיב הרוח ומוריד הגשם" לאחר "תפילת הגשם".

למרות שהיה מן הראוי לבקש "ותן טל ומטר" כבר ממוצאי חג הסוכות, כי הוא זמן ראוי לירידת גשמים, תיקנו חז"ל שהבקשה תדחה עד לז' במר-חשון, כדי שעולי הרגל בחג הסוכות יוכלו לשוב לבתיהם.

ולכן, החל מתפילת ערבית היום - יום שני, ליל ז' במר-חשון, יש להתחיל באמירת "ברך עלינו" לבני עדות המזרח ובאמירת "ותן טל ומטר לברכה" לבני אשכנז.

עם זאת, בני חוץ לארץ יחלו באמירת "ותן טל ומטר לברכה", רק מתפילת ערבית של מוצאי הרביעי בדצמבר למניינם.

מה דינו של מתפלל ששכח לומר "ברך עלינו" או "ותן טל ומטר לברכה"?

לא סיים את הברכה - ישאל גשמים במקום וימשיך בתפילתו.

סיים את הברכה -

אם נזכר לפני ברכת "שומע תפילה", יאמר לאחר "ושמע תפילתנו" - "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה כי אתה שומע תפילה" וימשיך בתפילתו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אם נזכר לאחר ברכת "שומע תפילה" אך לפני "רצה", יחזור ל"שמע קולנו" וימשיך כדלעיל.

אם נזכר לאחר "רצה", יחזור לומר "ברך עלינו" וימשיך משם את התפילה.

אם נזכר לאחר שסיים תפילת שמונה עשרה - יחל את תפילתו מחדש.

שעון חורף - בעוד שבועיים

במוצאי שבת קודש בעוד שבועיים, לפנות בוקר של יום ראשון י"ט במר-חשוון, ה-28 באוקטובר, ייכנס שעון החורף לתוקפו, כך שמחוגי השעונים יזוזו שעה אחת אחורה.

בשעה 02:00 לפנות בוקר, יש להזיז את המחוגים שעה אחת אחורה, לשעה 01:00 לפנות בוקר.