אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת יא' חשוון תשע"ט, שבת לך לך 

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:24, יציאה 18:44

תל אביב - כניסה 17:43, יציאה 18:45

מודיעין עילית - כניסה 17:42, יציאה 18:44

אלעד - כניסה 17:43, יציאה 18:45

בית שמש: כניסה 17:26, יציאה 18:44

חיפה - כניסה 17:34, יציאה 18:44

צפת - כניסה 17:40, יציאה 18:42

באר שבע - כניסה 17:44, יציאה 18:46

בעולם:

פריז - כניסה 18:35, יציאה 19:40

לונדון - כניסה 17:43, יציאה 16:48

ניו יורק - כניסה 17:51, יציאה 18:50

אומן - כניסה 17:44, יציאה 18:48