אאא

בירחון התורני "ווי העמודים" שפורסם בסוף השבוע, מופיעה שאלה שיש בה פסק הלכה מעשי בנוגע לנסיעה חינמית ברכבת החדשה מנתב"ג לירושלים, וזאת בשל חילולי השבת שבוצעו במהלך העבודות. 

הגאון רבי יצחק יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר המועצת של 'דגל התורה', אומר כי אולי כל התקלות ברכבת לירושלים "היו בגלל שחיללו שם שבת", ופוסק כי "ראוי לכל ירא שמים להימנע מלנסוע ברכבת שהפסים שלה נבנו בשבת בפרהסיה".

'כיכר השבת' מגיש את השאלה והתשובה:

"לכבוד הרה"ג רבי יצחק זילברשטיין, בחודש תשרי נפתחה האפשרות לנסיעה ברכבת לירושלים, והנסיעה ברכבת היא חינם לשלושה חודשים. לצערינו הרב עבודות התשתית לרכבת נעשו תוך חילולי שבת מחפירים.

"רציתי לשאול האם מותר לנסוע ברכבת שהתשתיות שלה יוצרו תוך כדי חילולי שבת, ואולי כעת שזה בחינם מותר, כי אנחנו לא משלמים להם כלום אבל לאחר מכן כאשר יעלה כסף יהיה אסור.

"אך מצד שני אולי דווקא כעת אסור לנסוע עם הרכבת כי צריך להמתין כנגד כל השבתות שעבדו בהם וכפי שנפסקה ההלכה שמי שעשה מלאכה בשבת צריך להמתין בכדי שיעשו".

הגר"י זילברשטיין, כותב בתשובתו כי "אולי יש מקום למצוא לכך היתר בדוחק, כי לא ידוע בדיוק כמה השבתות הועילו לזרז את פתיחת הרכבת ואולי אדרבה כל התקלות היו בגלל שחיללו שם שבת.

"אבל בכל זאת ראוי לכל ירא שמים להימנע מלנסוע ברכבת שהפסים שלה נבנו בשבת בפרהסיה ואדם כזה נקרא חרד לדבר השם שהוא נזר כל הבריאה".

בנימוקים, כותב הגר"י כי "כבר כתבנו בעבר כי מותר לנסוע ברכבת כשחלק מהמסילות נעשו בשבת ואולי יש בזה הנאה ממעשה שבת. וכתבנו שלכאורה מותר משום שאין אדם יכול לאסור את הקרקע המיועד לשימוש הציבור".

עוד כותב הגר"י בתשובתו: "מסתבר שכשמשיח צדקנו יבוא לגאלנו במהרה, יבטל את הפסים המאוסים האלו שנבנו תוך חילול שבת, ולא ככאלו החושבים שבניית הרכבת היא סימן לקירוב הגאולה כי איך יתכן לחשוב שניסע ברכבת שנבנתה תוך כדי חילול שבת למקום מקדשנו ותפארתנו".