אאא

בחדרו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי התכנסו גדולי ראשי הישיבות כדי לעודד כתיבת חידושי תורה במסגרת ארגון "ותלמודו בידו".

בכינוס, שנערך אמש (מוצ"ש) לתלמידי הישיבות, הוקרנה המצגת מההתכנסות בביתו של מרן עם גדולי ראשי הישיבות.

במהלך הכינוס הקריא הרב מרדכי בונים זילברברג את מכתבו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בו הוא סיפר: "אבא זצ"ל (מרן הסטייפעלר זי"ע.  א.ר) וכל גדולי ישראל זירזו בחורים להדפיס דברי תורה, וזירזו מאוד לכתוב".

"ויש בזה שתי מעלות", הסביר הגר"ח: "זה מרגיל את הבחור לעיין ולבדוק היטב מה כתוב ומה הוא שואל ומקשה, והשנית שהבחור מתרגל על ידי זה לכתוב, ויגדל ויזכה להדפיס ספרים ולכתוב דברים טובים".

"ולכן, אפילו אם בצעירותו הדברים אינם ראויים כל כך להדפסה, מכל מקום את התועלת הגדולה זה מביא ולא לשכוח שחייבים לגמור את כל המסכת הנלמדת ולחזור עליה כמה פעמים לפחות ארבע עד סוף הזמן, כי בלי זה אי אפשר לגדול תלמיד חכם".

לסיום כתב מרן שר התורה: "יפה עושים ותלמודו בידו שמזרזים בחורים לכתוב חבורות ועל ידי זה בחורים מתרגלים לעיין וללמוד בהתמדה ויהי רצון שנזכה ומלאה הארץ דעה את ה'".