אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, יד' טבת תשע"ט, שבת ויחי

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 16:01, יציאה 17:21

תל אביב - כניסה 16:20, יציאה 17:22

מודיעין עילית - כניסה 16:19, יציאה 17:21

אלעד - כניסה 16:19, יציאה 17:21

בית שמש: כניסה 16:02, יציאה 17:21

חיפה - כניסה 16:09, יציאה 17:19

צפת - כניסה 16:15, יציאה 17:17

באר שבע - כניסה 16:22, יציאה 17:24

בעולם:

פריז - כניסה 16:38, יציאה 17:52

לונדון - כניסה 15:38, יציאה 16:53

ניו יורק - כניסה 16:13, יציאה 17:18

אומן - כניסה 15:46, יציאה 17:00