אאא

 

יום שישי - מסכת חולין, דף ל"א: 

 

שבת קודש - מסכת חולין, דף ל"ב:

 

יום ראשון - מסכת חולין, דף ל"ג: