אאא

בימים אלו נערכים סדרת כינוסים בחסידות סדיגורא זאת לקראת המגבית המיוחדת למוסדות החסידות. כנס ייחודי נערך במוצ"ש בראשות האדמו"ר מסדיגורא בו התאספו ראשי עם, ראשי הישיבות, ראשי הכוללים וחסידי ואוהדי בית סדיגורא.

דברי פתיחה נשא הרב פינחס ביכלר, כמו כן נשא דברים הנגיד רבי יוסף שופר מלונדון, חבר הנהלת המוסדות בסדיגורא.

בהדרת כבוד ויקר קיבלו המשתתפים את פני האדמו"ר מסדיגורא  שהאציל מברכותיו על העושים והמעשים שיזכו לברכת הקודש של זקנו האדמו"ר בעל ה'כנסת מרדכי' מסדיגורא זיע"א אשר ידיו כוננו בס"ד מחדש כאן בארה"ק שם ושארית לבית 'רוז'ין סאדיגורה', ואחריו בנו מרן אדמו"ר הרה"ק ה'עקבי אבירים' זיע"א שזה עתה מלאו שש שנים לעלותו בסערה השמימה.