אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת, כח' טבת תשע"ט, שבת וארא

הזמנים לפי שעון חורף. 

ירושלים - כניסה 16:10, יציאה 17:30

תל אביב - כניסה 16:29, יציאה 17:31

מודיעין עילית - כניסה 16:28, יציאה 17:30

אלעד - כניסה 16:28, יציאה 17:30

בית שמש: כניסה 16:11, יציאה 17:30

חיפה - כניסה 16:18, יציאה 17:28

צפת - כניסה 16:24, יציאה 17:26

באר שבע - כניסה 16:31, יציאה 17:33

בעולם:

פריז - כניסה 16:49, יציאה 18:03

לונדון - כניסה 15:50, יציאה 17:05

ניו יורק - כניסה 16:23, יציאה 17:28

אומן - כניסה 15:58, יציאה 17:11