אאא

בכולל 'צילו של היכל' בעיר העתיקה בירושלים, בראשות הגאון רבי אביגדור נבנצל, למדו עד לפני כשנתיים כאלף וחמש מאות אברכים.

בשנים האחרונות עקב עיכוב של כשנה בתשלום המלגות, הצטמצמה כמות האברכים בכולל ולומדים בו כיום מאות אברכים, לאחר שמאות אחרים עברו לכוללים אחרים בעיר. 

אתמול (שני) קיבלו 1,500 האברכים, שרובם כבר עזבו את כולל 'צילו של היכל', הודעה ממזכירות הכולל כי נדיב של הכולל תרם סכום גדול ובימים הקרובים יכנס לחשבונות שלהם סכום של כמעט 5,000 שקלים עבור המלגות שלא שולמו להם במשך חודשים רבים, וזאת בתקופה של לפני כשנתיים.

למרות הזמן הרב שחלף ולמרות שמאז המשכורות כבר חזרו להיות משולמות בזמן, הורה הגר"א נבנצל שאת התרומה הגדולה אין לשמור לחודשים הבאים אלא קודם להחזיר את החוב. 

אברך שלמד בעבר בכולל וקיבל את ההודעה אומר ל'כיכר השבת': "התייאשתי מהכסף הזה ומחלתי לראש הכולל על החוב, הופתעתי לקבל טלפון שהכסף יגיע בימים הקרובים".