אאא

בכל שנה בימי השובבי"ם, יוצא הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך לאחד מערי הצפון, הרחק ממקומות רעש והמולת בני אדם, להתבודדות בעבודת ה'. השנה יצא הראב"ד למרומי העיר טבריה, במהלך שהותו, סיפרו לגר"מ על המאבק של ראש העיר רון קובי לחילול השבתות בעיר, הגר"מ הזדעזע והגיב נגדו בחריפות.

מקורביו מספרים ל'כיכר השבת' כי במהלך שהותו בטבריה, דיבר הראב"ד פעמים רבות בכאב על חילול ה' הנורא הנעשה בטבריה, עם עלייתו של רון קובי לעמוד בראשות העיר, ובפרט על חילולי השבת הנעשים בעידודו של ראש העיר.

הגר"מ הביע צערו בפני תושבי העיר על שלא נערכה עדיין מחאה גדולה ברחובה של עיר טבריה מכלל בני העיר הדתיים והחרדים להביע את הכאב על חילולי השבת הנעשים בעיר.

במהלך הדברים, טען אחד הנוכחים כי ציבור מכובד מבני העיר כבר קיבלו על עצמם "יום תענית" על המצב השורר בעיר, אולם הגר"מ שטרנבוך הגיב כי אמנם עניין התענית הוא עניין גדול מאוד, אך אין לו שייכות כלל למחאה, שעניין התענית יסודה להתקרב לקב"ה, אבל מלבד זאת מוטל עלינו חובה להסיר את חילול ה' הנורא.