אאא

כינוס היסטורי נערך בביתו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בו העידו גדולי מורי ההוראה "ארגון 'בוני עולם' - היחיד שאפשר לסמוך את ידיהם עליו" • בכינוס המיוחד הוקרא מכתבו של הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א והשתתפו גדולי מורי ההוראה, הגר"ש רוזנברג שליט"א, הגרמ"ש קליין שליט"א, הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, הגרי"א דינר שליט"א, הגרש"א שטרן שליט"א ועוד • ביקור נדיר קיים נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן במעבדות שבפיקוח 'בוני עולם' – "הפיקוח הדוק"

גדולי ישראל מכל העדות והחוגים סומכים ידיהם  על 'בוני עולם'. הדברים נשמעו באופן נחרץ בכינוס היסטורי בבית מרן הגר"ג אדלשטיין ובביקור נדיר של מרן הגר"ש כהן במעבדות שבפיקוח 'בוני עולם'.

 גדולי מורי ההוראה שליט"א התכנסו לכינוס מיוחד במעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א ואמרו: "סומכים את ידינו על מערך הייעוץ וההשגחות של ארגון 'בוני עולם' שהינו היחיד שאושר ע"י מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור זצוק״ל ויבלחט"א, הן מצד ההידור ההלכתי והן מהבחינה המקצועית".

בכינוס המיוחד השתתפו הרבנים הגאונים, רבי שריאל רוזנברג שליט"א, רבי משה שאול קליין שליט"א, רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רבי יהודה אריה דינר שליט"א ורבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א.

בתוך כך ערך נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן ביקור נדיר במעבדות 'הדסה' בפיקוח מערך ההשגחות של 'בוני עולם'. את הסיור המרשים החליט מרן חכם הגר"ש כהן לקיים כהוקרת הטוב על פעילותם הרבה של בוני עולם כמו גם רצונו לחזות מקרוב אחר סידורי ההשגחה הקפדניים הזוכים לברכתם של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. הפיקוח ההלכתי "לב דניאלי" מופעל במקום על ידי משגיחות 'בוני עולם' כביתר המעבדות והמכונים ברחבי הארץ.

בהתייחסו למערך ההשגחות אמר מרן "רואים את ההשגחה שהיא הדוקה מאוד ושומרים פה על כל כללי ההלכה המדוקדקים ביותר ופועלת באופן רציני וברור שרק עליה צריך לסמוך".

 הגר"ש כהן הוסיף ואמר "הנני מכיר בעצמי כמה וכמה שנעזרו על ידי 'בוני עולם'. הם עוזרים הרבה מאוד ואני סומך ידיי על ההשגחה והייעוץ שהם מספקים ובוודאי שהם מיוחדים בעשייתם". מרן החכם שלום מלווה את ארגון בוני עולם לאורך הדרך, על כל צעד ושעל וכן לפני תקופה נערך כינוס רבנים בביתו.


בכינוס אצל הגר"ג  הושמע סיקור נרחב על פעילות "בוני עולם", שהוא הארגון היחיד המסייע בתמיכה כלכלית במאות אלפי שקלים כל חודש בעזרה בהוצאות האדירות שהם נאלצים לשלם אף לאחר ההחזרים מקופות החולים.

קריאה יצאה מהכינוס לכל הזוגות מעוכבי הילדים המצפים לישועת ד': "הנכון הוא לפעול דרך 'בוני עולם' והמעבדות שבפיקוחם, כמו הייעוץ הניתן דרכם שנבדק על ידינו והם בתכלית השלימות בס"ד, וד' הטוב יהיה בעזרכם בבשורות טובות במהרה".

 את הכינוס פתח הגרמ"ש קליין שליט"א, כי "ארגון בוני עולם נוסד ע"י הרב שלמה בוכנר לפני כ-12 שנה והוא פנה למרן בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, לקבלת פסיקתו והדרכותיו ומרן זצוק"ל התווה את הדרך. ואכן אני מעיד שכל פעולות הארגון נעשות עפ"י דקדוקי ההלכה, הן בייעוץ הרפואי והן בפיקוח ההלכתי במעבדות ובבתיה"ח, הנעשה ע"י צוות ירא"ש בדיסקרטיות ובמקצועיות".

עוד הוסיף: "אני מעיד על הרבנים היועצים שהם בקיאים בנושאים אלו מבחינה הלכתית ומקצועית ועומדים בקשר רציף עם גדולי ההוראה למען קדושת עם ישראל. כל זוג שפונה ל'בוני עולם' יכול לסמוך על הדיסקרטיות הגבוהה. זה המקום היחידי שעומד בפיקוח מלא ועפ"י ההוראות של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ויבדלחט"א מרן הגר"נ קרליץ שליט"א" ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, שיבח אף הוא ואמר, "אני בקשר עם הרבנים וקיימתי אף דיון הלכתי עם כלל היועצים. בסיור במעבדות שלהם נוכחתי לדעת שההשגחה של 'בוני עולם' חזקה מאוד. כל הפעילות של ההשגחה נמצאת בדיסקרטיות מלאה לאורך כל הדרך".                                      

הגר"ש רוזנברג שליט"א, העלה מספר נושאים הלכתיים מפסקי חמיו, מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א, בעניינים הקשורים לפעילות "בוני עולם" ושיבח אף הוא את הפעילות.                                                                                              

הגרש"א שטרן שליט"א אמר בכינוס: "המפורסמות אינן צריכות ראיה, הייתי נוכח במעבדות וראיתי שהפיקוח הוא ממש מאה אחוז והם מתייעצים בכל דבר. הם ראויים לתמיכה ולהוקרה וזכו להביא אלפי נשמות חדשות לעולם".

 הרבנים שליט"א הוסיפו וציינו כי "בוני עולם" הוא הארגון היחיד המסייע לזוגות גם בפן הפיננסי. מידי חודש מממן הארגון טיפולים במאות  אלפי שקלים, וזאת לאחר ההשתתפות של קופות החולים. כמובן שהאישורים הללו נעשים לאחר שוועדת הרבנים לתמיכות עברה על הבקשות.

בכינוס הוקרא מכתבו של הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, ע"י תלמידו מבכירי היועצים ב"בוני עולם", הרב אליעזר גרינבוים:

"ארגון בוני עולם פשוטו כמשמעו בונה עולמות של יהודים, הן ברוחניות, שמסייע ליהודים לקיים את המצוה הגדולה של פריה ורביה, ולישב את העולם. וגם בגשמיות שמרפא נפשות שבורות, בבחינת מחיה מתים. שאמרו חז"ל (נדרים ס"ד:) מי שאין לו בנים חשוב כמת".

"כמו כן מעשיהם מסייעים לקירוב הגאולה, כמו שאמרו חז"ל, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. וברוך השם זכו שמנהלים אותם אנשים יראי השם, וכל מעשיהם הם על פי הוראת והכוונת הרבנים שליט"א. וכעת שהם מתכנסים בכינוס לשם שמים בבית רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, אשרי להם ואשרי לכל המסייעים להם בזה ובבא".

בכינוס המיוחד הועלו לדיון נושאים הלכתיים מפסיקתם של מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ויבלחט"א מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א, לארגון "בוני עולם".

בסיום הדיון נשא דברים רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, בשבח הארגון על כל פעולותיו: "זכות גדולה לכל אלו שעוסקים בזה, לשבת יצרה! יש מצוות שבת, זו מצווה על כל אחד ואחד, ומקרב את הגאולה, ומחייה נפשות, אנשים אומללים והם משמחים, מקבלים חיים טובים, מצווה גדולה לעזור ומי שעוזר יזכה להתברך במידה כנגד מידה בחיים טובים ומאושרים והרבה נחת מילדיהם ובשורות טובות".                     

המעמד ננעל בתחושת שליחות מיוחדת של כל הנוכחים להמשיך ולפעול למען הזוגות עפ"י דקדוק ההלכה כפי שנהוג בארגון "בוני עולם".