אאא

בהלכה נפסק כי בשנה מעוברת כמו בשנה זו, שנת תשע"ט, אין חוגגים פורים אלא בחודש אדר, אדר ב', הסמוך לניסן כדי לסמוך גאולה לגאולה, גאולת מרדכי לגאולת משה. 

המשפיע החסידי הרב הגאון רבי מנשה ישראל רייזמן קבע בסוף השבוע בשיעורו כי אמרו חז"ל כי אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים בלבד, אבל כתבו התוספות כי לעניין משתה ושמחה זה וזה שווים. 

המשפיע הרב רייזמן אמר כי דווקא לעניין המצוה לשתות יין ולהשתכר יש עניין לעשות זאת דווקא באדר ראשון.

"יש לבאר את מאמר חז"ל 'חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי' והרי בפורים הגדול נזכה בעזרת השם לשמוע את המגילה ואז נדע היטב מיהו ארור ומיהו ברוך, אך בפורים קטן עדיין אין אנו יודעים מיהו ארור ומיהו ברוך, שכבר עברו י"ב חודש מפורים הקודם, שאנו שוכחים את כל הניסים שהיו במגילת אסתר ועתה בפורים קטן אנו בבחינת 'עד דלא ידע'", תהה המשפיע.

הרב מנשה ישראל רייזמן מוסיף ומסיק כי מצות ההשתכרות בפורים קטן היא מדאורייתא ובפורים גדול היא מדרבנן בלבד, והביא לכך מקורות רבים בהלכה ובאגדה.