אאא

גיוס הכספים בשיטת המצ'ינג שסחפה מוסדות רבים בציבור החרדי בתקופה האחרונה, הביאה לדילמה הלכתית שהגיעה השבוע לפתחו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

על שולחנו של הגר"ח הונחה השבוע השאלה: האם שיטת המצ'ינג שמכפילה את סכום התרומה של התורם, נחשבת כתרומה לצדקה של כלל הסכום - כולל ההכפלה, או שמא רק הסכום שהוציא התורם מכיסו.

תשובת הגר"ח הייתה, כך על פי הפרסום בעלון "דברי שיח", כי "בוודאי מצוות צדקה יש רק על מה שתרם, אבל יש לו זכות גדולה במה שבגללו מישהו אחר תורם כסף".

בהקשר זה, סופר על מעשה נוסף שהונח השבוע על שולחנו של הגר"ח. באחת הישיבות המפורסמות במרכז הארץ בחורי הישיבה רצו להתחיל ולסיים את הש"ס, לכבודו של אחד מנדיבי הישיבה שעמד לבקר בה.

כנהוג, חילקו את דפי הש"ס בין כל הבחורים, אבל אחרי הכל נותרו עוד כמה מאות דפי גמרא. פנו הבחורים אל אחד ממתמידי הישיבה, וביקשו ממנו שיאות ליטול על עצמו את דפי הגמרא נותרו.

הבחור, שלא רצה שבכל פעם 'ינצלו' אותו, אמר שהוא יעשה תנאי כזה: על כל דף שבחור יקבל על עצמו ליטול ממה שחסר, ילמד הוא כנגדו שני דפים, כך שבאופן זה יוכלו בקלות לגמור את מה שנותר מן הש"ס.

ואכן, הרעיון הצליח מעל המשוער, ולא עברו שעות אחדות ועשרות בחורים קיבלו על עצמם להוסיף ללמוד דפי גמרא, וכנגדם נוטל הבחור, והש"ס כולו 'נגמר'.

אלא שאחרי כמה ימים, כמה מן הבחורים הודיעו שלא יוכלו לעמוד בהתחייבות ויהיה סיום של רוב הש"ס. שמע מזה הבחור, ואמר שאם כן גם הוא לא ילמד את אותם דפים שכנגד, כי לקח רק על דעת שאחרים יקחו גם הם. במקביל, האחראים לחצו עליו ואמרו לו, לפחות שיהיה סיום רוב גמור של ש"ס, ולמה לא תלמד מה שקיבלת על עצמך.

הדבר הובא לפני הגר"ח קנייבסקי שנהנה מן הרעיון, ולא רצה להיכנס לפרטי ההלכה, רק הגיב כי שיקול של בחור לא צריך להיות האם אחרים לומדים או לא - הוא צריך ללמוד את כל מה שביקשו ולקח על עצמו. אפילו אם הוא צודק בדבריו, זה לא צריך להיות השיקול הנכון.