אאא

במהלך ה'טיש', הנערך מידי ליל שבת, בחצרו של כ"ק האדמו"ר 'מתולדות אברהם יצחק' בשכונת מאה שערים בירושלים, ביקש הרבי להפסיק את הטיש.

המחזה הנדיר החל כאשר מאות החסידים שרו את השיר הנודע 'זכור אהבת קדומים והחיה נרדמים', לפתע סימן האדמו"ר בידיו להפסיק את השירה.

לאחר מכן הסביר הרבי, שהיות ומצבו הרפואי של זקן האדמו"רים, כ"ק האדמו"ר מסקולען לא טוב, זה הזמן לעצור הכול ולהתפלל לרפואתו.

האדמו"ר הוסיף שכידוע אדם שנמצא במצב בריאותי לא טוב, סגולה היא להתפלל עליו בשבת כפי שנאמר במקורות "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא".

לאחר מכן הורה הרבי להתחיל בניגון הידוע 'שבת היא מלזעוק' המשויך במקור לחסידות סקולען.

בחסידות תולדות אברהם יצחק מציינים, כי הם לא זוכרים 'טיש' שהופסק ע"י האדמו"ר בשנים האחרונות, וכי מדובר בצעד חריג ויוצא דופן.